Årsredovisning i din brevlåda

Om HEMAB 2018 är en hållbar och förhoppningsvis inspirerande årsredovisning, med kunden i fokus. I detta nummer lyfter vi goda vardagsexempel från kunder.

Vi har i flera år arbetat med en årsredovisning i magasinform för att på ett lättsamt sätt tala om hur vår verksamhet fungerar. Onsdag 3 april landar OM HEMAB, vår årsredovisning för 2018, i din brevlåda hos dig som privatperson såväl som företag.

Läs artiklar om härnösandsbor som har valt en mer hållbar livsstil på ett eller annat sätt och deras syn på vårt hållbarhetsarbe.

- Vi har valt ut några goda exempel från Härnösandsbor på hur en mer hållbar livsstil kan se ut och berätta om detta, säger Andreas Einarsson chef kommunikation och marknad på HEMAB. Anledningen till vårt val av fokus är för att samspelet mellan oss och våra kunder är så himla viktigt. För att vi ska vara framgångsrika är vi beroende av att ni också deltar, och vill framåt.

Magasinet finns även att läsa i digital form på vår webbsida.

Tack för hjälpen - och trevlig läsning!

Med hjälp av er har vi minskat andelen brännbart i vårt avfall och ökat utsorteringen av återvinningsmaterial. Med hjälp av er har vi idag flera anläggningar med solceller i kommunen som producerar hållbar el. Och med er hjälp som goda ambassadörer för en hållbar livsstil kan vi ta flera kliv framåt som kommun i olika hållbarhetsfrågor.

Stort tack till er som ställt upp i våra reportage och stort tack till alla er kunder som bidrar till att Härnösand kan bli en ännu mer hållbar plats att leva och bo på!