Årets helikopterbesiktning av kraftledningar på landsbygden

Tisdag den 6e augusti så genomför vi besiktning av kraftledningsnätet med hjälp av helikopter. Flygningarna sker på låg höjd för att med bland annat värmekamera kunna inspektera elstolpar och elledningar för att upptäcka möjliga fel och brister.

Uppdatering: På grund av det fina vädret så kommer vi att genomföra vår årliga driftbesiktning med helikopter idag måndag 5 augusti.

Helikopterbesiktningarna som utförs är en del av vårt årliga underhållsarbete. Träd som ligger mot eller hänger över ledningarna måste hittas och sedan plockas bort annars riskerar isoleringen på ledningen nötas sönder. Lika viktigt är det att med värmekamera upptäcka potentiella kortslutningar och liknande då dessa kan bli väldigt svåra att upptäcka i de fall ledningar brinner av.

– Vi gör det här varje år för att vara proaktiva och på så sätt undvika strömavbrott i framtiden, säger Krzysztof Lukaszewicz, Underhållsingenjör på HEMAB. När strömavbrott sker på vintern är det i regel svårare att ta sig fram och röja träd, hitta och åtgärda elfel. Därför är det extra viktigt att det genomförs nu.

För de med djur så kan helikoptern uppfattas som störande, flygningarna kan ibland ske bara några meter över kraftledningen. Kunder med djur som kan störas av besiktningen är välkomna att ringa till oss och anmäla detta.

– Vi är väl medvetna om att hästar och andra husdjur inte alltid uppskattar våra flygningar, de kan bli skrämda, säger Lukaszewicz. Vi har en lista med namn på kunder som önskar få vetskap i förväg om när vi planerar att flyga. Dessa kunder kontaktar vi personligen så att de får möjlighet att ordna för sina djur på ett bra sätt innan vi kommer.

Hur gör en djurägare för att anmäla sig till listan av personer som blir kontaktade i förväg?

– Det är bara att ringa eller maila till oss så ser vi till att de kommer med på listan, säger Lukaszewicz. Svårare än så är det inte. Det ska vara enkelt att ha att göra med oss på HEMAB.

För att helikopterbesiktningarna ska vara möjliga att genomföra behöver sikten vara klar och vindarna komma från rätt håll. Därför fattas slutgiltigt beslut om flygning samma dag som den genomförs.

Upplysningar från allmänheten om man ser träd som ligger mot eller hänger över ledningar är värdefull och alltid välkommen när som helst över året. Då ges möjlighet att sätta in åtgärder innan det blir några problem för våra kunder.

Helikopterbesiktningarna utförs i kraftledningsgator med så kallad hög- och mellanspänning (10-130 kV), vilket oftast är i skog och mark en bit från bebyggelse. Vissa kraftledningar går däremot nära bebyggelse. Elledningar med så kallad lågspänning (0,4 kV) återfinns oftast inne ibland hus. Dessa kraftledningar besiktas inte med helikopter.

Kontaktperson

Krzysztof Lukaszewicz
E-post: kl@hemab.se
Telefon: 0611-55 75 00

Karta över kraftledningsnätet

Karta över kraftledningsnätet