Är du intresserad av att bygga laddstolpar för laddning av elbilar? Välkommen på informationsmöte!

BioFuel Region och Länsstyrelsen i Västernorrland bjuder in  till informationsmöte för dig som funderar på att bygga laddstolpar för elbilar, för egen del eller för kunders räkning.

HEMAB är genom Härnösands kommun medlemmar i BioFuel Region, som nu har beviljats medel från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden för en förstudie kring hur och var man borde kunna ladda elbilar i Västernorrland. Nu vill de komma i kontakt med dig som funderar på att bygga laddstolpar för elfordon men inte vet riktigt hur du ska göra.

 

Informationsmöten i alla kommuner

Projektet kommer att besöka alla kommuner och anordna informationsmöten. Kvällen den 13 september kommer de till Härnösand. På informationsmötet får du veta vad som är på gång i länet och information om teknik, regelverk och annat som är bra att ha koll på innan du sätter igång. Frågan om möjligheter till investeringsstöd kommer också tas upp.

 

Det finns redan idag ett stort intresse hos såväl företag och kommuner att lära sig mer och också att bidra genom att bygga ut laddinfrastruktur. Men BioFuel Region vill komma i kontakt med fler.

 

-Vi vill komma i kontakt med alla de som kan tänka sig att bygga laddinfrastruktur i Västernorrland eller har frågor om elbilar. Tanken är att projektet ska lägga grunden för en ännu bättre utbyggnad av laddinfrastruktur för elbilar i Västernorrland, säger Johan Lagrelius, projektledare på BioFuel Region.

 

Anmäl dig till Härnösandsmötet här. Länk till annan webbplats. Mötet är kostnadsfritt.


Stolpe in för stad och land

Projektet kallas ”Stolpe in för Stad och Land – Förstudie Västernorrland” och pågår under 2016 med en budget på 799 000 SEK.

 

Finansiärer är Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), Länsstyrelsen Västernorrland, BioFuel Region, Mitthem och Timråbo.

 

Informationsmöten kommer hållas på följande platser och tider:

6 september Sundsvall kl 09-12
Länk till annan webbplats.
7 september Timrå kl 15-17
Länk till annan webbplats.
7 september Timrå kl 18.30-20.30
Länk till annan webbplats.
8 september Ånge 09-12
Länk till annan webbplats.
9 september Örnsköldsvik 09-12 Länk till annan webbplats.
13 september Kramfors 13-16 Länk till annan webbplats.
13 september Härnösand 18.30-20.30
Länk till annan webbplats.
14 september Sollefteå 9-12 Länk till annan webbplats.

 

Kontakt

Johan Lagrelius, projektledare BioFuel Region, 

johan.lagrelius@biofuelregion.se, 070-615 05 05


Linda Johansson, HEMAB, linda.johansson@hemab.se, 0611-55 75 07

En smartladdare laddar med lägre effekt under längre tid.