Arbetet fortsätter på Solumsklinten

75 ton torndel, närmast fundamentet, monteras sannolikt idag på förmiddagen.

I och med de förväntade gynnsamma vindarna under morgon/förmiddag är förhoppningen att kunna transportera ytterligare delar till Solumsklinten och få en eller flera torndelar monterade.

Torndelarna transporteras från Härnösands hamn till Solumsklinten där de monteras direkt allt eftersom de anländer till platsen, så snart väderförhållandena tillåter. Inga transporter av vingar sker under dagen.

Besökare är välkomna till Vårdkasen där vi bjuder på varm dryck. Från övre parkeringen på Vårdkasen når du de bästa utsiktsplatserna. Informationsskyltar och snitslade stigar visar dig vägen. På cirka 25 minuters promenad når du Solumsklinten. Oömma kläder och skor rekommenderas.

Ingen privat fordonstrafik är tillåten från korsningen Gånsviksvägen / Solumsklinten upp på Solumsklinten. Observera att väder och vind kan påverka tidplanen för arbetet.