Arbete med förstärkning av vattentornet

Efter besiktning av vattentornet i Härnösand kan det konstateras att vissa förstärkningar av konstruktionen behöver utföras. Håltagning och tätningsarbeten påbörjas tisdag 10 mars.

- Vi hade på känn att renoveringsinsatser skulle komma att behöva utföras, men först ville vi skapa oss en bild av omfattningen, säger Tobias Sjöstrand affärsområdeschef Vatten. Nu vet vi vad som behöver göras och påbörjar arbetet med detsamma.


Hur omfattande var skadorna och hur mycket kommer renoveringen att kosta?

- Behovet av renovering var ungefär som väntat och det kommer nu att behöva borras i storleksordningen ett 50-tal hål för att kunna täta, säger Sjöstrand. Kostnaden är svår att uppskatta för det här arbetet, men vi har pengar allokerade för den här typen av renoveringsarbeten.


Berörs Härnösandsborna av renoveringsarbetet?

- Vattentornet tas ur drift under de cirka två veckor arbetet pågår och istället kommer frekvensstyrda pumpar att möta behovet av dricksvattenleverans, säger Sjöstrand. Vi blir mer sårbara för oplanerade elavbrott, men det möter vi med ökad beredskap för reservkraft.


Fakta: renovering av Härnösands vattentorn

Arbetet med att förstärka konstruktionen genomförs på så vis att det borras hål utifrån in i konstruktionen på ställen där genomslag av vatten uppenbarat sig samt på strategiska ställen. I dessa hål sprutas en snabbhärdande tätningsmassa in vilken stabiliserar samt tätar konstruktionen. Även ytskikt invändigt tätas på vissa områden genom att ett nytt putslager av murbruk placeras på de ytor där behov finns.


Tidigare nyhet:

Översyn av Härnösands vattentorn