Äntligen händer det! Nu påbörjar vi bygget som ska förbättra Härnösands dricksvatten

Idag, 21 augusti, påbörjas grundläggningsarbetet för utbyggnaden av vattenverket.

Utbyggnaden innebär att ett kompletterande barriärsteg byggs till, som vattnet kommer att passera genom efter att det har passerat de redan befintliga reningsstegen. Filtret av aktivt kol renar och ytterligare minskar risken för bakterieförekomst i vattnet.

Risken för vattenburna smittor och pågående klimatförändringar med höjd medeltemperatur och extremare väderskiftningar är två skäl till att vi redan har två så kallade biologiska barriärer som renar vattnet i Härnösand – Ultraviolett (UV) ljus och kemisk fällning. Kolfiltret kommer göra att vattnet bli ännu renare, säkrare och dessutom har en bättre smak.

– Vi har väntat länge på det här, det är det viktigaste vi gör inom vattenrening sedan 60-talet, säger Åke Gavelin, Driftchef på Vattenverket. Kolfiltret kommer innebära både en förbättrad smak men framför allt en ökad säkerhet inför framtida klimatförändringar.

Viktigt projekt inför framtiden

Nu väntar en intensiv byggfas för att anläggningen ska kunna driftsättas i december 2020.

– Det känns fantastiskt att få vara med och leda en så här efterlängtad förbättring. HEMAB har länge utforskat möjligheterna att bygga ett ytterligare reningssteg. Vårt vatten är väldigt bra idag och det är viktigt att vi har god leveranssäkerhet på dricksvattnet även i framtiden, säger Lena af Geijerstam Unger vd HEMAB.

Projektet kommer inte innebära några större kostnader för kommunen eller VA-kunderna eftersom investeringen till stor del finansieras av tidigare fonderade medel, öronmärkta pengar som satts av sedan år 2014 för kvalitets- och säkerhetshöjande insatser.

Åke Gavelin, Driftchef på Vattenverket och Lena af Geijerstam Unger är glada att bygget har kommit igång.

HEMABs vd Lena af Geijerstam Unger höll själv i spakarna när det första "spadtaget" skulle tas.