Ansökan om fastställande av vattenskyddsområde Bondsjön inlämnad

Efter ett omfattande arbete med upprättande av nödvändiga dokument och samråd med berörda markägare har vi nu lämnat in ansökan till Länsstyrelsen om fastställande av vattenskyddsområde för Bondsjön. Ett viktigt steg mot en långsiktigt hållbar och bra vattenkvalitet i Härnösand.

Under 2015 hölls samråd med anledning av frågan om vattenskyddsområde för Bondsjön. Vattenskyddsområdet omfattar även Långsjön.

 

- Samrådet har varit bra. Vi behöver få in olika perspektiv och vända och vrida på frågan. Nu har vi fått det och även gjort en del justeringar utifrån dessa synpunkter. Bland annat har den geografiska zonindelningen justerats, säger Tobias Sjöstrand, Affärsområdeschef Vatten på HEMAB.


Vägen till en ansökan om fastställande av vattenskyddsområde har varit lång och komplicerad, och än är processen inte i mål. Nu kommer Länsstyrelsen i sin process skicka frågan på ytterligare en remissomgång och hur lång tid det arbetet tar är svårt att säga.

 

- Att processen drar ut på tiden beror på att både vi och Länsstyrelsen vill att resultatet ska bli så bra som möjligt och att alla berörda ska få möjlighet att ge sina synpunkter. Det är en viktig del i fastställandeprocessen, konstaterar Sjöstrand. Att skydda Härnösands vatten på lång sikt för att kunna hålla en bra vattenkvalitet är enormt viktigt för oss.


I vår årsredovisning för 2013 hade vi en artikel om vattenskyddsområden. Läs gärna den om du vill veta mera.