Ännu säkrare leverans av fjärrvärme med nya ledningar

För att säkerställa leveransen av fjärrvärme kommer HEMAB, i samarbete med Skanska, genomföra byte av stamledningar i centrala Härnösand.

Arbetet startar den 15 maj och beräknas pågå fram till slutet av juni. Det område som berörs sträcker sig från mitten av Stora torget ner mot området kring Bolagsbryggan, över Nybrogatan och vidare bort till First Hotel Stadt. Varken parkeringen vid Bolagsbryggan eller Skeppsbron kommer påverkas av arbetet, men framkomligheten kan bli begränsad på grund av arbetsfordon. Trottoarerna kommer att vara tillgängliga.


Information om de korta driftstörningar som uppstår i samband med arbetet kommer finnas här på www.hemab.se under Driftinformation.


Anledningen till bytet av stamledningarna är att de nuvarande är påverkade av tid och fukt. De nya har en hållbarhet på cirka 50 år och har dessutom bättre förutsättningar för snabb och precis felsökning.


Centrumlinjen påverkas

Centrumlinjens sträckning kommer justeras under arbetet. Mer information om detta finns på www.dintur.se Länk till annan webbplats.


Eventuella kulturhistoriska intressen tillvaratas                        

Eftersom området på och omkring torget betraktas som fast fornlämning, kommer en arkeolog från Murberget Länsmuseet Västernorrland närvara inledningsvis för att tillvarata eventuella kulturhistoriska intressen.


Investeringsprojekt i flera delar

Bytet av stamledningar ingår i ett större investeringsprojekt i flera delar, som inkluderar även ett område vid Solenskolan och ett vid Seminariegatan. Det uppgår totalt till cirka 4 miljoner kronor.


Kontaktpersoner

HEMAB - distributionschef Johan Berg, 0611-55 75 51.

Skanska - produktionschef Stefan Andersson, 010-448 25 12.

Översiktsbild över det aktuella området. Klicka på bilden för att öppna en större version.

Översiktsbild över det aktuella området. Klicka på bilden för att öppna en större version.