Amir – sjöingenjören som gick i land

På Kraftvärmeverket jobbar Amir. En lång erfarenhet från den marina sektorn har fört honom till Härnösand och HEMAB där hans kunskaper nu tas tillvara.

Amir Moubarak kommer ursprungligen från Syrien och har varit tre år i Sverige - två och ett halvt av dem i Härnösand.

Jag flyttade först till Malmö men på grund av bostadsbristen där valde jag och min familj att flytta upp till Härnösand där vi hade vänner som bodde, säger Amir.

Amirs resa går via jobb som sjöingenjör vid två greklandsbaserade, internationella företag där han under 22 år skaffade sig sin yrkeserfarenhet, till att nu spendera dagarna bland pumpar och ventiler på HEMABs Kraftvärmeverk. Reparationer och underhåll är det som fyller hans schema och kunskapen hade han till stor del sedan tidigare.

Tekniken vid Kraftvärmeverket liknar i stora stycken maskinrummet på ett fartyg, säger Amir. Det har gjort att jag inte haft några problem att förstå hur det fungerar eller vad som ska göras.

Den korta vägen till sysselsättning

Vägen till den visstidsanställning han idag har på HEMAB gick via ett sommarjobb/praktikplats som ordnades via Folkuniversitets program ”Korta vägen” som syftar till att erbjuda nyanlända med akademisk bakgrund karriärcoaching och på så sätt en snabbare väg till arbete eller studier.

Under samtalet med Amir sticker kollegan Kenneth in huvudet och konstaterar:

Amir är en riktig kanonkille kort och gott!

Just stämningen bland kollegor och bemötandet av svenskar i stort är det Amir lyfter fram som svar på frågan om vad som är det bästa med att jobba i Sverige.

Alla är så vänliga här, konstaterar han. De hjälper mig med språket och svenskar är generellt väldigt duktiga på engelska så att kommunicera är inga problem.

Enkelt att integreras

Att integreras i Härnösand har inte medfört några svårigheter för Amir Moubarak och hans familj. Barnen går på förskola och frun studerar till undersköterska.

Man måste försöka göra någonting på dagarna, säger Amir. Mitt råd till andra nyanlända är att skaffa en praktikplats, studera eller på annat sätt vara delaktig i samhället.

HEMAB arbetar aktivt med social hållbarhet och yrkesvalideringar och praktik utgör en del av detta.

Att mångfald i våra arbetsgrupper berikar är ingen nyhet och Amirs närvaro vid vår anläggning utgör inget undantag för detta, säger Marcus Tärnvik, affärsområdeschef Fjärrvärme. Att kunna jämföra vilka kunskaper man får med sig från olika utbildningar i olika länder är också intressant och erfarenhetsutbytet mellan olika kulturer är alltid nyttigt.

Amir Moubaraks framtidsplaner är tydliga.

Nu ska jag jobba i land och först och främst ta hand om min familj, fastslår han med eftertryck. Mina barn har redan svenskt medborgarskap och inom ett par år har både jag och min fru det också. Sverige erbjuder stora möjligheter för oss och de ska vi ta vara på.

En krånglande växellåda ska repareras - en av alla uppgifter Amir tar sig an på Kraftvärmeverket.