Algodling ska ge bioolja

I Härnösands Energipark har ett smått unikt försöksprojekt startat som innebär växthusodling av alger, vilka omvandlar luftens koldioxid till biobränsle.
Algerna har en organisk tillväxt som vida överstiger andra organiska material för ändamålet. Projektets mål är att se om det under enkla former med små medel går att upprätta en rationell och temperatursäker miljö gynnsam för algodling. Det är Härnösandsbon Hugo Wikström som driver projektet.

— Jag vill se om det går att skapa rätt förutsättningar för en tillväxtmiljö där de växthusliknande drivbänkarna placeras flytande på vatten eller på plan mark, säger entreprenören Hugo Wikström. Om försöksprojektet lyckas innebär det stora möjligheter till biooljeproduktion på exempelvis floder och sjöar i Afrika där det finns enorma ytor i gynnsamt klimat med naturlig kylning. Plan åkermark i norr med långa ljusa nätter kan också fungera då 75 procent av årets soltimmar ligger mellan april och september.

Så här säger professor i växtfysiologi Nils Ekelund vid Malmö Högskola:
— Det är spännande att även vi i Sverige har fått upp ögonen för hur effektiva algerna kan vara för att producera biobränsle. Visst finns det utmaningar som måste lösas precis som i all forskning och utveckling. Jag tycker att projektet är mycket intressant och det kommer definitivt bidra till utvecklingen, säger medverkande professor Nils Ekelund från Malmö Högskola.

En drivbänkpool med temperaturreglering och luftning med alger från Mittuniversitetet är igångsatt i Härnösands Energipark. Ytterligare alger från USA har just anlänt.

— Man kan likna det jag nu gör vid extremt billiga och högeffektiva solceller genom den fotosyntes som sker i algerna, säger Wikström. Och oljan som bildas och lagras i algerna kan liknas vid ett inbyggt batteri. Den stora skillnaden är att kvadratmeterpriset för mina "solceller" vida kommer att understiga priset för traditionella solceller. Dessutom kommer de inte att konkurrera om markytor vid exploatering.

Investeringskostnad bedöms kunna bli under 50 kronor per kvadratmeter att jämföra med solceller som kostar minst 30 gånger mer. Biodiesel/bioolja framställs genom att algerna pressas. Mängden bioolja är cirka 20-50 procent av torrvikten. Försöksprojektet är i ett tidigt stadium finansieras med utvecklingspengar från bland annat Almi företagspartner.

— Genom våra verksamheter ska vi på HEMAB skapa förutsättningar för företagande och nya idéer i Härnösand, säger projektledare inom energiteknik Pär Marklund. Då vi fick idén presenterad tyckte vi att den lät så pass intressant att vi gärna ville låta Härnösands Energipark stå värd för försöksprojektet.

Här pågår försöksprojektet i Härnösands Energipark.

Här pågår försöksprojektet i Härnösands Energipark.

Fakta alger och utvinning av biodiesel/bioolja:
  • Optimal temperatur för en effektiv fotosyntes är 24 grader, men måste vara minst 16 grader.
  • Vid 24 grader går 3-5 procent av energin in i grödan som olja, kolhydrater eller protein.
  • Alger har cirka 15 gånger högre tillväxt än sockerrör, cirka 500 gånger effektivare än majs och cirka 80 gånger effektivare än raps.
  • Jämförelse med andra grödor (liter per hektar): Majs 168, Soja 448, Raps 1185, Palmolja 5927, Sockerrör 6000, Alger 46000-140000*

* Alger innehåller också kolhydrater som kan ge etanol och biogas samt protein som kan bli foder, mat eller biogas med betydande sidointäkter.


Kontaktpersoner


Hugo Wikström - entreprenör
Mobil: 070-534 30 01

Malmö Högskola
Nils Ekelund - Prefekt och professor i växtfysiologi
Mobil: 072-553 96 87

Härnösand Energi & Miljö AB
Pär Marklund - Projektledare energiteknik
Mobil: 073-275 47 77