Älands avfallsanläggning byter namn

Beslut har fattats om att byta namn på Älands avfallsanläggning. Nya skyltar kommer inom kort istället visa vägen till Älands återvinnings-anläggning.

Beslutet om namnbyte grundar i den utveckling av verksamheten som redan gjorts och som även planeras framgent. Förutom insamling av återvinningsmaterial, är satsningar på kompostering och förberedelser för en småskalig biogasanläggning vid Äland några saker som inspirerat till namnbytet.