Aktuellt med anledning av pågående val av insamlingssystem för matavfall

Frågorna är många och vidrör olika saker. Här på vår hemsida finns de flesta svar så ta gärna en stund och klicka dig runt. Och om du inte finner svar på dina frågor är du självfallet välkommen att kontakta oss.

Sedan utskicket gällande införandet av matavfallsinsamling i Härnösand gjordes till berörda hushåll i kommunen förra veckan har det blivit tydligt för oss att det behövs vissa klargöranden kring renhållningstaxan och dess koppling till matavfallsinsamlingen.


Taxan för fastighetsrenhållning justerades från 1 januari 2014. Antalet olika taxor man som kund kan ha är många. Matavfallsinsamlingen som startar till sommaren finns inbakad som en liten del av taxan. Taxefrågor har blivit aktuella nu i dessa dagar i samband med stundande val av insamlingssystem.
 
- Justeringar av priser för alla våra affärsområden beslutas i bolagets styrelse, säger Andreas Einarsson, Marknads- och kommunikationschef på HEMAB, men prisförändringarna för fastighetsrenhållning och vatten/avlopp måste även beslutas av kommunfullmäktige innan de träder i kraft, vilket också gjorts under senare delen av 2013.

Renhållningstaxan består av en grundavgift och en hämtningsavgift. Grundavgiftens storlek baseras på fastighetens typ, och hämtningsavgiften beror av kärlets storlek och hämtningsintervall.

I grundavgiften ingår inte enbart fastighetsrenhållning, utan även kostnadstäckning för sådant som Härnösands Kretsloppspark, Älands återvinningsanläggning, hantering av farligt avfall, slopad avgift för lämnande av byggavfall för privatpersoner, planering av verksamheter, slopad avgift för att lämna möbler från bostäder, administration, information med mera.

- Den taxa som infördes från 1 januari 2014 innebar en höjning av grundavgiften med 375 kr/år för småhus, 220 kr/år för fritidshus och 187,5 kr/år för lägenheter, säger Einarsson. Hämtningsavgifterna för de vanligaste 190-literskärlen lämnades oförändrade, medan de mindre kärlen, 140 och 80 liter, höjdes med 156 kr/år respektive 266 kr/år.

- Förändringar kommunicerades tillsammans med övriga prisjusteringar i en annons i Tidningen Ångermanland i oktober för att sedan slås fast av kommunfullmäktige i december, säger Einarsson. Men samtalen om priser är betydligt fler nu än vid beslutet om dessa samt kommuniceringen av dem i höstas.

För att kunna redogöra för hur en förändring av totalkostnaden (grundavgift + hämtningsavgift) ser ut från 2013 till 2014 för ett specifikt hushåll, behövs information om vilken typ av lösning kunden har idag. Det vill säga storlek på kärl, om man har dispens för kompost, vilket hämtningsintervall kunden har och även vilken typ av boende det gäller.

- Vi har fått reaktioner på att prisinformationen har varit luddig i matavfallsfoldern, vilket naturligtvis aldrig har varit vår avsikt, säger Cathrine Edholm, projektledare för matavfallsprojektet. Det vi försökte uppnå var snarare att undvika missförstånd genom att hänvisa till tydliga tabeller på webbsidan, men vi har förstått att vissa inte gärna söker information den vägen. Vi har därför även försökt uppmuntra de som känner sig osäkra eller har frågor, att kontakta oss via mail, telefon eller besök. Vi svarar mer än gärna på alla frågor.

HEMAB har vid fem olika tillfällen varit ute på sex olika platser i kommunen för att svara på frågor och informera kring matavfallsinsamlingen och flerfackskärlen.

- Vi har fått många frågor om kostnader och om dispenser, säger Magdalena Åkerros, kommunikatör vid HEMAB. Många har blivit positivt överraskade när de har insett att de kan välja lösningen med flerfackskärl utan att det kostar mer än lösningen med enbart brunt kärl för matavfall.

De allra flesta (över 85%) har 190 liters kärl idag och för dem är hämtningsavgiften densamma som tidigare oavsett om de väljer flerfackskärlen eller inte.

- De frågor som rör dispenser av olika slag kan och ska HEMAB inte svara på, eftersom detta är samhällsförvaltningens bord, säger Einarsson. Det handlar alltså om en tydlig ansvarsfördelning mellan oss och kommunen. Vi förstår att kunden kan uppleva det som förvirrande, men det är så det ser ut.

Senast den 9 februari ska kunderna ha gjort sitt val och nu överväger HEMAB fler informationsinsatser i butiker, eftersom detta har efterfrågats av kunderna.

- Informationstillfällena har varit välbesökta, säger Cathrine Edholm. Kunderna har varit nyfikna på kärlen och vi har lättare kunnat förklara när vi har både kunden och kärlen framför oss. Det har över lag varit mycket positivt, säger Edholm som nu överväger att erbjuda ytterligare informationstillfällen.

Nedanstående priser är samtliga inklusive moms.

Småhus 
Grundavgift 2013384 kr
Grundavgift 2014759 kr
Kostnadsskillnad:375 kr
KärlstorlekHämtningsavgift 2013Total kostnad/år 2013
190 liter1 479 kr1 863 kr
140 liter1 127 kr1 511 kr
80 liter892 kr1 276 kr
KärlstorlekHämtningsavgift 2014Total kostnad/år inkl. grundavgift 2014Total kostnads-skillnad/år inkl grundavgift
190 liter1 479 kr2 238 kr375 kr
140 liter1 283 kr2 042 kr531 kr
80 liter1 158 kr1 917 kr641 kr
KärltypHämtningsavgift 2014Total kostnad/år 2014Byte från kärltyp:Total kostnads-skillnad/år inkl grundavg
Flerfack1 479 kr2 238 kr190 l375 kr
Flerfack1 479 kr2 238 kr140 l727 kr
Flerfack1 479 kr2 238 kr80 l962 kr

Ovanstående är de vanligaste taxorna för nu berörda kunder, men det finns betydligt fler. Exempelvis väljer många kunder nu att överge sin komposteringstaxa till förmån för flerfackskärl. Andra väljer kanske att börja kompostera varvid en annan taxa gäller (förutom giltig dispens från Härnösands kommun).

  

Webben för matavfall Länk till annan webbplats.