7 miljoner investeras i reservpanna

För att trygga värmeleveranserna vintertid placeras nu en reservpanna på Härnön norr om gamla Härnöverken. Avtalen är undertecknade och 7 oktober startar markarbetena. I november ska den nya reservpannan provköras.

Olika platser har undersökts för etableringen. Samråd har hållits med boende i olika områden där tänkta placeringar studerats.


- Vi har lyssnat och tagit till oss av synpunkter som framkommit kring placeringsförslagen, säger Marcus Tärnvik affärsområdeschef fjärrvärme. Vi är mycket nöjda över den slutliga placeringslösningen på industriområdet på norra Härnön intill gamla Härnöverken där vi köpt en markyta för anläggningen som ska byggas.


Varför byggs den här pannan?


- Expansionen av fjärrvärme i Härnösand har varit stor under lång tid med många nya kunder, säger Tärnvik. Det ställer ökade krav på effektkapaciteten. Om vi skulle råka ut för ett ledningshaveri från fastlandet över till Härnön är vi sårbara, likaså om vår huvudproduktionsanläggning vid Murbergsviken stannar. Den här reservpannan ska kunna startas om sådana haverier uppstår och det samtidigt är väldigt kallt.


- Man kan kalla investeringen för en sorts försäkringslösning, säger Tärnvik. En försäkring så att alla kunder ska ha trygg tillgång till fjärrvärme hela året. Naturligtvis hoppas vi att ett sådant haveri aldrig ska behöva uppstå, men för alla våra kunders skull vill vi vara på säkra sidan.


Reservpannan som byggs intill gamla Härnöverken ska normalt inte vara igång. Budgeterad investering är 7 Mkr i första etappen (en panna). Etapp två med ytterligare en reservpanna blir aktuell sommaren 2014.

Den nya reservpannan är containerbaserad och kommer under november att placeras på nordvästra spetsen av Härnön. Grävjobb för anslutande ledningsrör påbörjas vecka 41.