775 000 kronor till friluftslivet på Vårdkasen

Nu är det beslutat vad avsatta vindkraftpengar ska gå till. Det blir bidrag till en hundrastgård, ny områdesskyltning, anpassning av Vårdkasvägen för backtävlingar samt bidrag till bygge av dusch, toaletter och omklädningsrum på toppen av Vårdkasberget.

I samband med beslutet om att bygga två nya vindkraftverk intill Vårdkasberget 2012 fattades även beslut om avsättningar till satsningar på natur- och friluftsliv i området. 1 procent av investeringens storlek, vilket blir 617 000 kr, samt 1 procent av de årliga bruttointäkterna från sålda elcertifikat och elenergi, vilket blir 50 000 – 100 000 kr per år.


Ansökningstiden gick ut 31 mars och då hade nio ansökningar från sju olika aktörer inkommit.


- Det beslut som nu är fattat känns riktigt bra. Om allt förverkligas kommer det att bidra till märkbara förbättringar i området, säger Ingemar Forzelius VD på HEMAB. Fem projekt delar på 775 000 kronor till satsningar som ökar attraktionsvärdet och stimulerar det rörliga friluftslivet samt värnar Vårdkasen som destination och besöksmål.


Många av ansökningarna innehåller goda idéer även om de är olika mycket underbyggda av ritningar och konceptbeskrivningar.


- Jag vill i sammanhanget passa på att ge en eloge till Härnösands orienteringsklubb som genom en väl genomarbetad ansökan nu banar väg för att en ordentlig konceptsatsning kan ske för att anlägga ett nav på berget för olika tävlingar och arrangemang, säger Forzelius. Till detta har vi reserverat en halv miljon.


Beslutsgruppen för de så kallade vindkraftpengarna utgörs av Håkan Lönnefors, fritidschef Härnösands kommun, Sara Nylund, ordförande Samhällsnämnden, Ingemar Forzelius VD HEMAB samt Eva Goës, vice ordförande HEMAB.


Beviljade projekt som får HEMABs vindkraftpengar

  • Härnösands cykelklubb, märkning av nya cykelleder, cirka 20 000 kr
  • Härnösands brukshundsklubb, inhägnad hundlekplats, 40 000 kr
  • Härnösands motorklubb, iordningställa vägtrumma och vägavsnitt, 15 000 kr
  • Härnösands orienteringsklubb, stuga med omklädning/dusch och koncept för Vårdkasen, 500 000 kr
  • Fritidskontoret, gemensamt skyltprogram för Vårdkasen, 200 000 kr


Sedan tidigare genomförda projekt med HEMABs vindkraftpengar

  • Härnösands alpina, Pulkabacke på Vårdkasen
  • Härnösands kommun, vägbelysning längs Vårdkasvägens nedre del


Frågor med anledning av beslutet

Andreas Einarsson, HEMAB, 070-657 75 26

Håkan Lönnefors, Härnösands kommun, 073-270 25 58

Med hjälp av pengar från vindkraften kan Vårdkasområdet utvecklas och frodas som friluftsområde.

Med hjälp av pengar från vindkraften kan Vårdkasområdet utvecklas och frodas som friluftsområde.