3D-inventering med drönare för optimala beräkningar

För att veta hur mycket bränsle som finns i lager på kraftvärmeverket gör vi inventeringar varje månad och beräknar våra lagervolymer med mätlaser. Detta är dock en metod som ger stora marginaler, vilket vi vill åtgärda.

För att få en uppfattning om hur stor felmarginalen blir med mätlaser har vi haft besök av Fjärrvärmebyrån (FVB) som har tagit bilder och utifrån dessa skapat en 3D-modell där det med större exakthet går att beräkna volymerna.

- Drönaren har en stor mängd bilder rakt ned mot marken från 50-100 m höjd och med stor överlappning mellan bilderna. Drönaren GPS-märker bilderna med positionen där de är tagna. Därefter beräknas positionen för varje pixel i X-, Y- och Z-led genom triangulering och på så sätt skapas en 3D-modell av fotografierna. I den skalenliga 3D-modell vi då får fram mäts sedan volymerna, förklarar Magnus Abrahamsson, FVB, som håller i spakarna och säkert styr drönaren över flislagren.

Effektiv och smart hantering

Tanken är att den felmarginal vi får fram genom att jämföra 3D-teknikens beräkningar och våra egna, ska användas vid framtida inventeringar och beräkningar. Någon gång under våren följer vi upp och ser om vi har fått till mer exakta mätningar.

- I slutändan handlar det om ekonomi och att vi ska vara så effektiva och smarta som möjligt i vår bränslehantering, säger Adam Johansson, bränsleansvarig på KRaftvärmeverket. Denna inventering visade på en felmarginal om cirka 10 000 m³, eller 77 lastbilslass. Bättre än så kan vi få till våra beräkningar, konstaterar han.

Person med varselväst och hjälm styr en drönare över bränslelagren på kraftvärmeverket.
Bild tagen i fågelperspektiv rakt uppifrån ner mot marken. Vi ser kraftvärmeverket uppifrån med olika högar av flis i olika nyanser.

Uppifrån syns de olika högarna med bränsle tydligt. Den brun/beiga högen i mitten av bilden är flis från vår ris- och slykampanj när vi hämtade material hemma hos härnösandsborna.