27 oktober startar vi grön elförsäljning igen

Fredag 27 oktober är det premiär att teckna elavtal med HEMAB Elförsäljning AB för leveransstart 1 januari 2018 av 100 procent lokalproducerad förnybar el. 

- Vi märker av ett stort intresse bland härnösandsborna och har förberett oss på en anstormning av förfrågningar. Lite premiärnerver kan vi absolut känna av, men vi är förberedda, säger Andreas Einarsson affärsområdeschef elförsäljning. Det ska vara enkelt att köpa sin el direkt från oss. Du gör det direkt på vår webb, men du är även välkommen att besök oss över en kopp kaffe eller ringa så hjälper vi dig att bli kund.

Vad ska man tänka på om man vill bli kund hos HEMAB Elförsäljning redan från start?

- Som kund behöver du se till att du inte sitter fast i ett avtal med en annan elleverantör. Det handlar egentligen om att ringa sin nuvarande leverantör och säga upp det avtalet om det behövs, säger Einarsson. Olika ellevarantörer kan nämligen ha olika villkor då det kommer till förlängningsklausuler.

Både villa- och lägenhetskunder kan teckna elavtal med HEMAB Elförsäljning. Och även företag så klart. 

- Vi har fått in väldigt många skriftliga intresseförfrågningar som vi nu ska kontakta från Kundservice, säger Susanne Salander Jansson, Kundserviceansvarig. Vi märker även av ett intresse bland företagen och vi har redan haft våra första företagsbesök.

Första leveransdatum är 1 januari 2018, men redan 27 oktober välkomnas kunder att teckna elavtal om fast pris och rörligt pris för leverans av el från vindkraftverken på Vårdkasen och från vårt biobränsleeldade kraftvärmeverk i Härnösand. 100 procent lokalproducerad, förnybar el med andra ord. 

- Projektet med att starta upp verksamheten har pågått under hela året, säger Einarsson. Många medarbetare har varit engagerade och arbetat hårt med att sätta upp administrativa system och rutiner, men nu är det klart för start. Jag vill även passa på att rikta ett stort tack till Statkraft också för deras innovativa synsätt och kreativa arbete utan vilket detta inte kommit till stånd.

Följande händer 27 oktober när verksamheten startar