270 000 kronor i investeringsstöd till reservtankställe för fordonsgas i Härnösand

Naturvårdsverket har beviljat klimatinvesteringsstöd till ett reservtankställe för fordonsgas vid Älands återvinningsanläggning norr om Härnösand. Reservtankstället kommer att stå klart i mars 2017 och kommer därefter fylla syftet att förse gasbilskunder med drivmedel i de enstaka fall ordinarie tankstation i centrala Härnösand inte är tillgänglig.

Det extra reservtankstället placeras innanför grindarna vid Älands återvinningsanläggning i direkt anslutning till biogasanläggningen som är under uppförande. Reservtankstället kommer att säkra tillgängligheten till fordonsgas i Härnösand med omnejd.


Det var under onsdag 28 september som Naturvårdsverket meddelade att HEMABs ansökan om pengar från det så kallade ”Klimatklivet” har beviljats.

 

- Nu kan vi ge våra kunder ännu större trygghet genom en ökad leveranssäkerhet av förnybar fordonsgas i Härnösand, säger Peter Häggström, driftansvarig vid Härnösand fordonsgas HEMAB.


Ytterligare ett tankställe för fordonsgas i Härnösand är enligt Naturvårdsverket en av de åtgärder som uppvisar störst varaktig minskning av växthusutsläpp per investeringskrona. Önskemålet om en back-up för att säkra tillgången på fordonsgas har även varit ett tydligt kundönskemål i HEMABs kundundersökningar.

 

- Att enbart ha en tankstation kan ge en viss otrygghet för delar av den potentiella marknaden och vi ser därför detta reservtankställe som ytterst viktigt för att undanröja den otryggheten, säger Häggström. Reservtankstället är alltså enbart en back-up för tankstationen i stan vid driftstörning. Vår förhoppning är att många fler Härnösandsbor och lokala företag nu väljer vårt lokalproducerade förnybara drivmedel, vilket HEMABs fordonsgas utgör.


Klimatnyttan, som Naturvårdsverket värderat som god och som legat till grund för beslutet att ge investeringspengar till projektet, är att ännu fler fordon i Härnösand kommer att gå på fordonsgas inom loppet av några år.


- Exakt hur stor ökning av antalet gasfordon det kommer att bli går inte att säga, men reservtankstället kommer att bana väg för ännu fler kunder på marknaden att fatta beslut om att välja andra drivmedel än bensin och diesel. Så mycket kan vi konstatera, säger Häggström.