11 miljoner investeras i ny deponi

Andra kommuner i Västernorrland har avvecklat eller drar ner ambitionerna för sina deponiytor. HEMAB gör tvärtom och investerar för framtiden.
Sollefteå, Timrå och Ånge har avvecklat sina deponier. Just nu pågår anläggningsarbetena på Älands avfallsanläggning med HEMABs nya deponi.
 
— För oss känns det självklart att satsa, säger Peter Häggström , affärsområdeschef Renhållning. Källsortering och materialåtervinning ökar, men deponeringsbehovet kommer alltid att finnas och nu är det tillgodosett för lång tid framöver.
 
Samtidigt som den äldre deponin vid Älands avfallsanläggning avslutas och täcks över anlägger HEMAB nu alltså en ny deponi intill den gamla på samma fastighet. Den nya deponin placeras mellan den gamla och landsvägen, men fortfarande i skydd av en trädridå.
 
— Den nya deponiytan behövs, säger Häggström. Material som behöver deponeras genereras både hos våra kunder och hos oss själva, exempelvis aska och vissa förorenade jordrester som inte går att behandla.