100 miljoner till 12 biogasprojekt

Rötning av fiskrens i Smögen och unik småskalig produktionsteknik i Härnösand för lokal marknad är två av de 12 beviljade biogasprojekten i Sverige.

Energimyndigheten har publicerat vilka projekt som delar på 100 miljoner kronorna för innovativa uthålliga biogassatsningar. HEMAB har beviljats 13 miljoner för projektet Härnösand biogas.


Nedanstående textavsnitt är hämtat ur Energimyndighetens beslutsdokument:
”Härnösands Energi & Miljö AB får stöd för ett projekt som ska visa på möjligheterna för mindre kommuner att från matavfall och slam producera fordonsgas till den lokala marknaden. Projektet är unikt i Sverige på grund av teknikval och sin småskalighet, och har stor potential att fungera som ett vägledande exempel för mindre kommuner som vill producera biogas från sitt avloppsslam och matavfall. Projektet får ca 13 miljoner kronor från Energimyndigheten och har som mål att producera 3 GWh fordonsgas per år.”


- De beviljade projekten har god miljöprofil och innebär att ny teknik används för att utnyttja biomassan på ett effektivt sätt, både som bränsle och gödning. Det ska bli intressant att följa projektens genomförande, säger Kalle Svensson på Energimyndigheten.


Utöver projekten i Härnösand och Smögen har Energimyndigheten beviljat projekt med olika teknisk inriktning i Linköping, sydöstra Skåne, Göteborg, Malmö, Vännäs, Trollhättan, Luleå, Brålanda.


- Just nu är vi i en mycket intensiv fas av projektförberedelser i Härnösand, säger projektledare Pär Marklund på HEMAB. Projektet Härnösand biogas med närliggande projektstödjande arbeten utvecklas varje dag och just nu tittar vi på om vi på HEMAB kan bidra ytterligare i tillskapandet av ett lokalt tankställe, vilket vi ser som en oerhört viktig pusselbit för att rätt drivkrafter och miljönytta ska uppstå.


Regeringen har sedan 2010 årligen avsatt medel för att stödja marknadsintroduktion av ny teknik och nya lösningar som stärker biogasens lönsamhet och bidrar till ökad produktion. Energimyndigheten har mellan 2010 och 2012 fördelat ca 233 miljoner kronor till projekt inom biogasområdet och nu är det alltså dags för ytterligare 100 miljoner kronor att fördelas.

 

Projektet Härnösand biogas