Vi red ut ovädret med få avbrott

11 januari slog ovädret till och vindarna svepte lite väl friska över Västernorrland. När stormen bedarrat visade det sig att HEMABs elnät hade klarat sig bra jämfört med grannkommunerna. Av de tusentals strömlösa hushåll som det rapporterades om i media fanns endast nio i vårt elnät.

För oss på HEMAB, och säkert många med oss, finns stormar som Dagmar och Ivar färskt i minne, men mycket har hänt sedan de svepte in med sin förödelse över vår del av landet. På HEMAB har vi sedan 2012 arbetat målmedvetet och kontinuerligt för att modernisera och vädersäkra elnätet i Härnösands kommun och nu ser vi effekten av det.

- Genom att byta ut gamla friledningar mot isolerade jord- eller hängkabel så har vi minskat våra väderrelaterade avbrott med 90 % sedan 2012, säger Tomas Styf, t.f. Affärsområdeschef Elnät. Vid sådana här oväder ser vi verkligen värdet i det arbete vi har lagt ner.

Antalet avbrott relaterade till väder och vind har minskat för varje år som vädersäkringsprojektet har avancerat framåt. 2019 kunde endast tre avbrott härledas till vädret. 2020 var siffran nere på två.

Uppskattade tips från allmänheten

Vindriktning, nederbörd och vindhastigheter påverkar hur vädret slår mot elnätet. Denna gång uppmättes vindhastigheterna till upp emot 30 m/s på Lungön och nederbördsmängderna var stora i hela kommunen. I de västra och nordvästra delarna av kommunen kom nederbörden som snö, medan kustområdet fick mer regn och blötsnö.

- Att vi fick mycket av nederbörden som regn vid kusten gör såklart att vi fick en mindre utsatt situation här. Men vi jobbar fortfarande med att röja upp och ta ner träd som ligger på lågspänningsledningar i de västra delarna av vårt område. Folk är bra på att ringa in och tala om ifall det ligger träd på eller i närheten av ledningar och det är vi väldigt tacksamma för, konstaterar Tomas Styf.

Det förebyggande arbetet fortsätter

Det råder inga tvivel om att vi ser ett gott resultat av vårt vädersäkringsarbete, men det gör inte att vi slår oss till ro. Fortsatta insatser för att säkerställa ett driftsäkert elnät planeras och genomförs redan.

- Målet är såklart alltid att vi ska minimera antalet avbrott. Därför fortsätter vi att utveckla och modernisera elnätet med olika insatser på kort och lång sikt. Bland annat följer vi sedan länge en plan för röjning av kraftledningsgator. Vi ska ha ett driftsäkert elnät som gör att vi får så störningsfria leveranser som bara är möjligt till våra kunder, avslutar Styf.

Med det sagt varnar nu SMHI för att mera snö är på väg. Förhoppningsvis med lugnare vindförhållanden, men vädret kan vara nyckfullt. Vi går därför i vanlig ordning upp i beredskap och förbereder oss för det värsta. För även om vi vädersäkrat och känner oss stolta över det arbete som lagts ner så kommer det nya oväder med nya utmaningar. Det kommer vi aldrig ifrån.

Kontakt

Tomas Styf, T.f. Affärsområdeschef Elnät, 0611-55 75 76, tomas.styf@hemab.se