VIKTIG info! Ändrade sophämtningsveckor 2021

Från och med vecka 1 2021 får alla i Härnösands kommun ändrade sophämtnings­veckor. Om du har haft hämtning udda veckor, får du nu hämtning jämna veckor och vice versa. Intervallen blir desamma, med hämtning varannan respektive var fjärde vecka.

När vi som i år har två udda veckor vid årsskiftet, vecka 53 följt av vecka 1, blir det ett längre glapp än vanligt mellan tömningarna för en del av våra kunder. Därför väljer vi att istället ändra hämtningsveckor så att intervallen kvarstår.

- Det är bara veckorna som ändras, allt annat är detsamma. Man har tömning samma veckodag och med samma intervall som under 2020. Det är bara hämtningsveckorna som ändras från udda till jämna och tvärt om, förtydligar Cathrine Edholm, Renhållningsingenjör på affärsområde Återvinning.

Kontakt

Cathrine Edholm, Renhållningsingenjör Återvinning, 0611-55 75 36, cathrine.edholm@hemab.se