Växtarter som hotar vår inhemska flora

Din hjälp är värdefull för att bevara den biologiska mångfalden. Kunskap om hantering av invasiva växter är en av nycklarna till att bevara den svenska, inhemska floran.

Blomsterlupiner, jättebalsamin, parkslide och jätteloka är exempel på invasiva arter som sprider sig snabbt och tränger undan inhemska blommor, växter och örter. De kan sprida sig genom komposter eller flyttning av växter och jordlager så därför är det viktigt att de hanteras på rätt sätt.

I samarbete med Länsstyrelsen informerar vi under sommaren villaägare i Härnösands kommun om vikten av att hantera invasiva arter korrekt.

- Vi har tagit fram ett hänge som kommer att placeras på sopkärlen, för att nå fram med kunskap om invasiva arter, säger Cathrine Edholm, Återvinningsingenjör på Återvinningen. Vi har haft lite otur med vädret, då kraftiga vindar har försvårat för oss, men nu hoppas vi kunna fortsätta informera den vägen också.

Hantering av invasiva växter från din trädgård

Om du rensar i trädgården och har invasiva växter ska de hanteras som brännbart avfall.

– Lägg växtdelarna, även rötterna, i väl tillförslutna påsar och lägg sedan dessa i brännbart avfall i din soptunna. Handlar det om större mängder är du välkommen till våra återvinningscentraler där växtdelarna slängs i Energiåtervinning, säger Irene Hedlund.

Det är alltså viktigt att de invasiva växterna inte hamnar i trädgårdsavfallet, eftersom de då kan sprida sig vidare. Personalen på återvinningsanläggningarna hjälper dig att visa vart du ska slänga dina växter, men vi är inte alltid kunniga på och kan identifiera alla olika växtarter. Därför litar vi på dig när du kommer till oss och uppger att du har med dig växter som ska brännas.

Här kan du läsa och ladda ner Naturvårdsverkets folder "Råd om hur du hindrar spridning av invasiva främmande arter i och från din trädgård" Länk till annan webbplats.

Fakta invasiva främmande växter

Med främmande arter menas arter som med människans hjälp har förflyttats till ett område där de inte funnits naturligt tidigare. Främmande arter som hotar den biologiska mångfalden kallas för ”invasiva främmande arter”. Stora problem kan uppstå när invasiva främmande arter sprider sig i miljön och orsakar problem för inhemska växter och djur, ekosystem och även för människors hälsa och för samhället.

Om vi ska lyckas med att hindra spridningen av dessa arter så behöver vi alla hjälpas åt både att hitta och att utrota dem. Det är också jätteviktigt att alla tar bort dem från sina egna trädgårdar och sedan följer de riktlinjer som finns för hantering av avfallet. För att hindra spridningen är det är också viktigt att man inte slänger växtrester i naturen, då sprids de bara ännu snabbare.

På naturvårdsverket.se hittar du mer information om invasiva arter Länk till annan webbplats.

Lupiner må vara vackra, men på många platser konkurrerar de ut den inhemska floran och hotar på så vis den biologiska mångfalden