Vattenskyddsområde Brunne – skyltat och klart!

Ett vattenskyddsområde för Brunne är beslutat sedan juni 2020. Nu har även skyltar kommit upp som visar var vattenskyddsområdet börjar och slutar. Men varför behöver vi vattenskyddsområden?

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Om vattnet skulle sluta rinna i kranen skulle det bli märkbart ganska omgående. Inget vatten till duschen, morgonkaffet eller matlagningen och än mindre till att spola i toaletten med. Vi är helt enkelt beroende av att ha ett rent och användbart dricksvatten.

Känsliga vattentäkter behöver stärkt skydd

Dricksvatten tas från vattentäkter som kan vara känsliga för påverkan av olika slag. För att skydda dricksvattnet pågår ett nationellt arbete med att stärka skyddet genom att införa eller förnya vattenskyddsområden.

- Att ha ett fungerande vattenskydd som skyddar vårt dricksvatten är helt grundläggande, särskilt i tider då klimatförändringar riskerar att skapa andra förutsättningar än tidigare, säger Karolina Enström, Miljö- och kvalitetssamordnare på HEMAB.

Markägare i Brunne har blivit informerade om upprättandet av vattenskyddsområdet och har fått inkomma med synpunkter till Länsstyrelsen innan de fattade sitt beslut.