Vattenskydd – en framtidssäkring av vårt dricksvatten

I dagarna får berörda markägare Länsstyrelsens förslag till inrättande av vattenskyddsområde i Brunne hemskickat. Detta tar processen vidare med att upprätta ett vattenskyddsområde i området och innebär att markägarna har ännu en chans att tycka till om detta innan beslut fattas. Men varför har vi vattenskyddsområden egentligen?

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Om vattnet skulle sluta rinna i kranen skulle det bli märkbart ganska omgående. Inget vatten till duschen, morgonkaffet eller matlagningen och än mindre till att spola i toaletten med. Vi är helt enkelt beroende av att ha ett rent och användbart dricksvatten.

Dricksvatten tas från vattentäkter som kan vara känsliga för påverkan av olika slag. För att skydda dricksvattnet pågår ett nationellt arbete med att stärka skyddet genom att införa eller förnya vattenskyddsområden.

- Att ha ett fungerande vattenskydd som skyddar vårt dricksvatten är helt grundläggande, särskilt i tider då klimatförändringar riskerar att skapa andra förutsättningar än tidigare. Därför har vi lämnat ett förslag till Länsstyrelsen på inrättande av vattenskyddsområde i Brunne där vi gör bedömningen att vattenkvalitén kan påverkas, säger Karolina Enström, Teknisk handläggare på HEMABs affärsområde Vatten.

Klimat, markbruk och enskilda anläggningar kan påverka

”Men varför är det så nödvändigt?” kanske någon frågar sig. ”Det har ju gått bra hittills!” På detta finns det flera svar att ge. Bland annat att tiderna förändras.

- Vi använder mer kemikalier idag och vi har större kunskap om hur det påverkar marken och dricksvattnet. Dessutom behöver vi framtidssäkra vårt dricksvatten då vi ser att klimatet förändras, med mer nederbörd som följd, vilket lakar ur markerna och kan föra med sig orenheter till vattentäkterna, säger Karolina.

Vattenskyddsområden upprättas utifrån de förutsättningar som finns på respektive plats och Karolina ser i dagsläget inga stora problem i just Brunne. Men för att undvika framtida störningar så ser hon ändå en poäng med att ett vattenskyddsområde upprättas.

- Vattenskyddsområdet kommer inte påverka befintliga anläggningar för till exempel bergvärme eller enskilda vattenbrunnar, men vattenskyddet kommer troligen innebära att det inte får anläggas några nya djupborrade anläggningar som kan påverka dricksvattnet, konstaterar hon. Det finns en risk att sådana anläggningar kommer in på samma åder som dricksvattnet tas ifrån och blir det då en förorening där så kan denna sprida sig fort till dricksvattnet.

Arbetet med att upprätta ett vattenskyddsområde i Brunne har blivit fördröjt av olika anledningar, men nu är beslutet alltså nära och efter att markägarna har fått inkomma med synpunkter kommer Länsstyrelsen fatta sitt beslut.