Vår publika årsstämma ställs in

Med anledning av det rådande läget ställer vi in det arrangemang som planerats.

Årsstämman var planerad att hållas den 31 mars på Sambiblioteket men kommer nu istället ske "per capsulam", alltså att stämman genomförs utan fysisk närvaro av de som fattar besluten.

Den inbokade föreläsaren Catharina Rolfsdotter Jansson har avbokats men vi siktar på att kunna välkomna henne till Härnösand i höst istället. Mer information om detta återkommer vi till.

För vidare frågor, kontakta:
Andreas Einarsson, chef kommunikation och marknad, 070-657 75 26