Valborg - här kan du lämna ris och sly

Nu är det snart Valborgsmässoafton, men på grund av coronapandemin kommer inga offentliga valborgseldar brinna i år. Räddningstjänsten avråder också från att elda hemma i trädgården, på grund av den risk för gräsbrand som råder. Lämna ris och sly hos oss istället!

På Kraftvärmeverkets uppsamlingsplan får du lämna grenar, ris och sly som vi sedan kan elda med i kraftvärmeverket och göra skön fjärrvärme av. Däremot vill vi inte ha trädgårdsavfall i form av mossa, löv och liknande. Inte heller gamla brädor eller annat brännbart material.

- Vi är glada för alla grenar, ris och sly vi får in till risplanen, säger Adam Johansson, bränsleansvarig på Kraftvärmeverket. Däremot blir vi inte lika glada av allt annat som lämnas där. Det tar mycket tid och arbetskraft att sortera och frakta bort. Vi hoppas att budskapet når ut till alla, att allt annat brännbart material inte ska lämnas där, utan på någon av våra återvinningscentraler istället, konstaterar han.

På bilden här under kan du se vad som får slängas på risplanen och inte. På risplanen står det också en skylt som visar detta, om någon osäkerhet skulle råda.

Stor risk för gräsbränder

Det kan kännas frestande att tända en egen eld på tomten, i brist på allmänna brasor. Men Räddningstjänsten avråder från detta, på grund av den stora risk för gräsbränder som råder. Lämna istället ditt ris och sly på Kraftvärmeverket. Annat avfall tar vi gärna emot på Kretsloppsparken eller Älands återvinningscentral. Välkommen!

Kontakt

Adam Johansson, Driftingenjör och bränsleansvarig Kraftvärmeverket , 072-450 75 42, adam.johansson@hemab.se

Bild på den skylt som finns på risplanen som talar om att det bara får slängas ris, grenar och träd på risplanen.

Skylten på risplanen ger vägledning i vad som får och inte får slängas på risplanen