Vad tycker du om vår Återvinning?

Vi vill bli ännu bättre och vi behöver er hjälp!

Vartannat år genomför vi en stor kundundersökning som täcker samtliga av våra verksamhetsområden. Resultatet ligger sedan till grund för vårt fortsatta kvalitetsarbete och hjälper oss att ta ytterligare kliv framåt. I vår är det dags igen men innan dess kommer vi låta göra en separat undersökning inom affärsområde Återvinning.

500 slumpmässigt utvalda kunder kommer i början av nästa vecka (vecka 5) erbjudas möjlighet att svara på ett antal frågor rörande hur man tycker att vår service inom återvinning ser ut. Enkäten besvaras via webb eller brev.

Vi ser ett behov av att göra en ytterligare djupdykning inom mitt affärsområde, säger Irene Hedlund, affärsområdeschef Återvinningen. Vi väljer därför att göra den här separata undersökningen lite i förväg och kommer ställa frågor som går att jämföra nationellt. Jag hoppas så många som möjligt av de som blir utvalda tar chansen att berätta för oss om sina kundupplevelser.

Vill du lämna synpunkter?

Även om du inte blir kontaktad i undersökningen är du alltid välkommen att när som helst ställa frågor till oss eller lämna synpunkter. Vi finns både på Facebook och Instagram men du kan även nå oss via e-post och telefon. Under rubriken "Kontakta oss Länk till annan webbplats." hittar du alla kontaktuppgifter.