Vädersäkring vid väg – var uppmärksam i trafiken!

Nu vädersäkrar vi elnätet på sträckan Utansjö-Hälledal och passar på att samförlägga fiber med ServaNet. En stor del av arbetet kommer ske i anslutning till väg och därför uppmanar vi trafikanter att vara lite extra uppmärksamma.

Var rädd om vår personal

Vårt vädersäkringsprojekt ISO2020 Länk till annan webbplats. går mot sitt slut och nu har turen kommit till sträckan Utansjö-Hälledal att få vädersäkrat elnät.

- Stora delar av projektet rör vi oss på och i anslutning till vägen och därför vill vi uppmana till försiktighet när man passerar förbi dessa platser där vi har pågående jobb. Vi är rädda om vår personal, säger Magnus Eriksson, Entreprenadchef på HEMAB.

Arbetet kommer att påverka trafiken på sträckan, så lägg gärna till några minuter på din beräknade restid. Vi vill även att du ska vara rädd om dig i trafiken.

Projektet beräknas pågå under hela hösten med beräknat avslut innan vintern och schaktarbetet utförs av Härnösands Schakt & Trädgårdsanläggningar (HSTA).

Samförläggning av fiber

I samband med arbetet läggs det även ner fiber i området i samarbete med ServaNet.

- Det blir både billigare och orsakar mindre påverkan på närmiljön, säger Magnus Eriksson. Vi gräver helt enkelt en gång istället för två, vilket i slutänden såklart även är bättre för kunden.

Vädersäkrat 2020

Vi har under lång tid konsekvent moderniserat Härnösands elnät genom att byta ut gamla friledningar mot isolerade jord- eller hängkabel. Det gör vi för att förbättra leveranssäkerheten och minimera risken för elavbrott. Målet är att vårt högspänningsnät ska vara vädersäkrat till 2020. Läs gärna mer om detta i vår årsredovisning som du hittar här Länk till annan webbplats..

Kontakt

Magnus Eriksson, Entreprenadchef HEMAB, magnus.eriksson@hemab.se, 0611-55 75 91

Jan Norberg, Arbetsledare Schaktentreprenör HSTA, 070-2808512

Peter Nordén, Projektledare/Projektör ServaNet, peter.norden@servanet.se, 070-370 69 59

När vi arbetar på och i anslutning till vägen påverkas trafiken. Se till att ha några extra minuters restid inplanerad, för säkerhets skull.

De markerade sträckningarna visar var vi kommer att arbeta med vädersäkring på och i anslutning till vägen. Klicka på kartan för att få upp den som pdf