Vädersäkrat elnät – en trygghet när det blåser

Den senaste tidens väder har fått stor påverkan på elleveransen i vårt närområde – men inte i Härnösand.

Anledningen kan till stor del stavas ISO2020, det vill säga det projekt som sedan ett antal år tillbaka bedrivits med syfte att säkra elnätet mot väder och vind.

Vi ser nu ett tydligt kvitto på hur väl projektet fallit ut, säger Tomas Styf, tf affärsområdeschef Elnät. Hade vi inte vädersäkrat våra ledningar hade vi mycket väl kunna hamna i en liknande situation som vi ser i vår närhet med långa, svårlösta avbrott. Nu är stora delar av vårt nät nedgrävt i backen alternativt isolerat i luft vilket har minimerat våra störningar.

Trots detta har en handfull kunder drabbats av avbrott.

Det är övervägande obebodda sommarstugor som har drabbats, säger Tomas.

Träd nära eller på ledning? Kontakta oss!

Det som däremot har hänt är att ett flertal träd nu ligger mot luftledning vilket så klart ökar risken för framtida avbrott. Därför vädjar man nu om hjälp från allmänheten.

Om du ser ett träd som ligger mot en ledning ber vi dig kontakta oss, säger Tomas Styf. Slå gärna en signal till kundservice på 0611-55 75 00 och berätta vad du sett så kan vi avlägsna de träden innan de ställer till skada.

Kontakt

Tomas Styf, tf Affärsområdeschef Elnät, 0611-55 75 76, tomas.styf@hemab.se