Vad betalar du för på din elräkning?

Elräkningen är en komplex historia som vi får frågor om med jämna mellanrum. Vi vill därför reda ut och förklara hur en elräkning är uppbyggd. Häng med, för här är det mycket att hålla reda på!

Elräkningen består av tre delar: kostnaden till elhandelsföretaget för den el du använder, kostnaden till elnätsföretaget som transporterar elen hem till dig och kostnaden till samhället i form av skatter och avgifter.

Kostnaden till elhandelsföretaget

Om du har HEMAB Elförsäljning som elleverantör så får du allt på en och samma faktura från oss. Om du istället har en annan elleverantör så får du två olika fakturor. Denna del av elräkningen, som går till elhandelsföretaget, kan du alltså påverka själv genom att välja vilken elleverantör du vill ha på den konkurrensutsatta marknaden. Den här delen utgör cirka 25 % av din faktura om du bor i en villa med 20 000 kWh.

Kostnaden till elnätsföretaget

Den del som går till elnätsföretaget är monopoliserad, vilket innebär att du inte kan välja elnätsföretag, utan blir tilldelad den leverantör som har rätt att transportera el på din ort. Det är kostnaden som går till drift och underhåll av elledningar och annat som gör att du kan få elen transporterad hem till dig och den består dels av en fast kostnad, abonnemangsavgiften och del en rörlig kostnad, överföringsavgiften.

Abonnemangsavgiften är enkelt beskrivet den kostnad du måste betala för att få tillgång till elnätet. Storleken på abonnemangsavgiften är beroende av hur stor din huvudsäkring är.

Överföringsavgiften betalar du för själva transporten av el. Priset är ett antal öre per förbrukad kilowattimme (öre/kwh) och har inget att göra med elpriset. Oavsett om du valt elhandlare eller om denne ingår i samma koncern som nätägaren utgår överföringsavgift.

I Härnösand är det Härnösand Elnät som har rätt att transportera el, alltså vi på HEMAB. Även denna del utgör cirka 25 % av din faktura.

Skatter och avgifter

Den tredje och största delen av kostnaden består av skatter och avgifter. Denna del utgör cirka 50 % av fakturan. I denna del ingår bland annat elcertifikatavgiften som är en lagstadgad avgift som har beslutats om för att stimulera ökningen av elproduktion från förnybara energikällor. Systemet med elcertifikatsavgift började tillämpas 2003 och ska pågå till 2035. Elhandelsföretagen är skyldiga att köpa in elcertifikat motsvarande sina kunders förbrukning. 

Energiskatt och moms utgår på den fasta abonnemangsavgiften och på den rörliga överföringsavgiften. Moms tillkommer också på nätövervakningsavgiften och elberedskapsavgiften. Eftersom energiskatten är en punktskatt tillkommer moms även på den.

Ytterligare tre särskilda avgifter tas ut; nätövervakningsavgift, för närvarande 3 kronor per år, elberedskapsavgift, för närvarande 45 kronor per år och elsäkerhetsavgift, för närvarande 9,50 kronor per år. Med sammanlagt 57,50 kronor bidrar du alltså till tre verksamheter som ökar tryggheten för kunderna. Avgifterna är bestämda av riksdagen och skickas i sin helhet vidare till de tre statliga myndigheterna Energimarknadsinspektionen, Svenska Kraftnät respektive Elsäkerhetsverket. I och med att avgifterna ingår som en del av elnätsavgiften är de momsbelagda.

På vår webb kan du läsa allt om våra avgifter och priser; www.hemab.se/elnat

Kontakt

Tomas Styf, Affärsområdeschef Elnät, 0611 55 75 76, tomas.styf@hemab.se