Uppskattad träff för fjärrvärmekunder

Under gårdagen bjöds både privat- och företagskunder in till en informationsträff.

Med jämna mellanrum anordnar affärsområde Fjärrvärme kundträffar där kunder informeras om resultat, framtida investeringar, hur prissättningen fungerar och annat som kan vara av intresse. Under gårdagen var det dags igen och vid lunch slöt ett trettiotal företagskunder upp och på kvällen samlades närmare femtio privatkunder. Träffen hölls på Kraftvärmeverket vilket gav besökarna en chans att också gå på en rundvandring och se hur anläggningen fungerar.

Det blev två lyckade tillställningar, säger Marcus Tärnvik som är affärsområdeschef för Fjärrvärme. Det är trevligt att få möta våra kunder och de här träffarna ger oss en bra möjlighet att föra dialog och förklara hur vår verksamhet fungerar. Kunderna får också träffa varandra vilket brukar vara uppskattat.

Det blev också ett bra tillfälle att berätta om nya produkter och tjänster.

Vi tog tillfället i akt att berätta om vår nya produkt Serviceavtal för privatkunder som ger våra kunder en extra trygghet, säger Marcus. Fjärrvärme är en stabil och pålitlig uppvärmningsform men ibland behöver kundanläggningarna ses över för att fungera optimalt och då är det skönt att ha ett serviceavtal som minimerar risken för oväntade kostnader.


Under rundvandringen fick kunderna chans att ställa frågor om hur anläggningen fungerar direkt till driftpersonalen.

Det är lätt att förundras över antalet skärmar i driftcentralen.

Marcus Tärnvik presenterade året som gått, blickade framåt och förklarade hur vår prismodell fungerar.