Uppdatering spillvattenläckage vid Kanaludden

Arbetet med att åtgärda läckaget fortsätter under kvällen och natten.

Vi arbetar fortfarande med att lösa läckaget på den spillvattenledning som under gårdagen sprang läck vid Kanaludden.

Efter att ha grävt upp och inspekterat ledningen kunde det konstateras att den var trasig, uttjänt och behövde bytas.

Dessvärre fanns inte rätt rördimensioner att tillgå inom rimlig leveranstid och det bedömdes heller inte meningsfullt att försöka svetsa ihop så här gamla rör.

Det vi gjort nu är en alternativ lösning där vi tillverkar en gjutform och gjuter ihop allting med betong. Om allt går som det ska så beräknar vi vara klara med det arbetet senare ikväll eller i natt.

Kontakt

Fredrik Olsson, Chef Kommunikation och marknad, 073-089 30 69, fredrik.olsson@hemab.se