Uppdatering om spillvattenläckan i Nattviken

Arbetet med att reparera den sjöförlagda avloppsledningen pågår fortfarande men beräknas vara klart under nästkommande vecka.

Sedan några veckor tillbaka har vår entreprenör arbetat med att åtgärda det pågående läckaget av spillvatten i Nattviken men reparationerna har försvårats av olika omständigheter.

Ledningen ligger mot berg vilket gör att vi behöver lyfta den för att komma åt, säger Fredrik Olsson, chef Kund och marknad. Det i kombination med den dåliga sikten gjorde att arbetet blev mer komplicerat än vad vi räknade med initialt.

Lagningen av ledningen kommer ske med hjälp av ett svep, det vill säga ett skyddande ytterhölje på befintlig ledning, under vecka 44 om inget oförutsett händer.

HEMAB polisanmälda för miljöbrott

I samband med läckaget har Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet, gjort en polisanmälan mot HEMAB för misstänkt miljöbrott vilket är rutin i den här typen av ärenden.

Vi har tagit del av anmälan och kommer givetvis bistå utredningen på bästa sätt, säger Olsson. Vi är inte helt överens med Länsstyrelsen om händelseförloppet så det är bra att detta nu kommer utredas grundligt.

I den rapport som den externa entreprenören överlämnat framgår efter filmning av botten att det finns stora mängder föremål såsom snus, våtservetter och annat i anslutning till läckaget.

Vi har ett arbete att göra med att fortsätta informera medborgarna i Härnösand om vad man ska spola ned i toaletterna och inte, säger Fredrik Olsson. Det är inte detta som orsakat läckaget men våra system är inte gjorda för att hantera exempelvis våtservetter som inte kan brytas ned på samma sätt som vanligt toalettpapper. Det gör ju eventuell negativ miljöpåverkan större när olyckan är framme på det sätt som skett nu och det gäller inte minst även för sånt man inte kan se med blotta ögat, såsom läkemedel eller lösningsmedel.

Ledningsnätet byts ut enligt långsiktig plan

Det reinvesteras årligen i HEMABs ledningsnät och ledningar byts ut enligt en fastställd plan med prioriteringar. Den aktuella ledningen är från 1975 och i plast vilket i normala fall inte betyder att den ska bytas ut nu eftersom det finns betydligt äldre ledningar på andra ställen.

– Det vi gör nu är att inventera övriga sjöförlagda ledningar också för att säkerställa skicket på dem, säger Fredrik Olsson. Vad gäller ledningen i Nattviken så har vi besiktat hela ledningen och den har inga skador i övrigt men med anledning av det kommande arbetet med en ny bro över Nybroviken kommer vi börja titta på alternativa förläggningar

Vill du läsa mer?

inblick.hemab.se Länk till annan webbplats. hittar du en komplett tidslinje över händelseförloppet kring läckan.

Kontakt

Fredrik Olsson, chef Kund och marknad, 073-089 30 69, fredrik.olsson@hemab.se