Tydliga effektiviseringar och vinster i HEMABs samarbete med Technichus

Sedan 2018 har HEMAB och Technichus haft ett samarbete där HEMAB har administrerat Technichus ekonomi. Under det senaste året har flera förbättringar och effektiviseringar gjorts som tagit samarbetet till en ny nivå.

Att ha en egen ekonomifunktion kan bli kostsamt för en mindre verksamhet, vilket Technichus insåg då tjänsten var svår att fylla som en heltid. Istället har andra delar av kommunkoncernen klivit in och genom ett nära samarbete skapat bättre förutsättningar och mer effektiv ekonomihantering.

- Det började med att Härnösands kommun tog över ekonomihanteringen, men sedan 2018 är det vi på HEMAB som sköter den, berättar Lisa Svanemar, som är Ekonom på HEMAB och som sedan 2021 är den som sköter samarbetet med Technichus.

Bättre för ekonomin och bättre för personalen

Lisa konstaterar att samarbetet funkar bra och att hon bara har upplevt positivt gensvar från Technichus gällande de förändringar som föreslagits.

- Vi har genomförts ett antal insatser för att effektivisera och förbättra. Bland annat har vi tagit bort kontanthanteringen, vilket både sparar tid och skapar en säkrare arbetsmiljö för personalen. Vi har även förändrat en rad rutiner som har effektiviserat ekonomihanteringen, konstaterar Lisa.

Självklart har det funnits utmaningar på vägen. Särskilt eftersom Technichus och HEMABs verksamheter skiljer sig åt väsentligt, men efter ett antal genomgångar av bland annat årsplaner och verksamhetsplaner så tycker Lisa att det går allt lättare. Och det senaste årets förändringar har underlättat väsentligt. Vinsterna har varit så väl ekonomiska som praktiska.

- Det största vinsten vi gjort under året är att jag numera kan fjärransluta till Technichus ekonomisystem. Förut var allt tvunget att göras på plats, vilket kunde innebär att jag behövde finnas där varje dag. Med fjärranslutning sparar vi tid och det underlättar om de har frågor eftersom jag alltid har tillgång till allt material platsoberoende, konstaterar hon.

Samarbeten inom kommunkoncernen

Lisas arbete med Technichus ekonomi är ett strålande exempel på de fördelar vi kan dra av varandra inom kommunkoncernen. Något som även Marcus Claesson, VD Technichus håller med om.

- Det samarbete som har utvecklats mellan HEMAB och Technichus under de senaste åren är ett otroligt bra exempel hur vi kan resurseffektivisera genom att dra nytta av varandras olika kompetenser. Det ser vi både i exemplet med ekonomihanteringen och även den samverkan vi har kring skolprogrammet, säger han.

Kontakt

Jonas Nyberg, Ekonomichef HEMAB, jonas.nyberg@hemab.se, 0611-55 75 00

Marcus Claesson, vd Technichus och Lisa Svanemar, Ekonom HEMAB