Tre stora driftstörningar i elleveransen – vad händer nu?

Under den senaste veckan har våra kunder drabbats av tre strömavbrott.

Det första, som skedde under måndagskvällen, kunde härledas till ett åsknedslag i Sollefteå vilket påverkade matningen från regionnätet som ägs av E.ON. Vad gäller de två efterföljande avbrotten håller fortfarande orsakerna på att utredas.

Vi vet ännu inte orsaken till avbrotten, säger Tomas Styf, tillförordnad chef för affärsområde Elnät. Vi arbetar intensivt tillsammans med E.ON för att lokalisera och åtgärda var felet sitter för att inte detta ska uppstå igen.

Under helgen har bland annat drönare använts för att visuellt inspektera nätet och vissa sträckor har personal från HEMAB till fots säkerställt ledningarna.

Svårt att komma fram

I samband med avbrotten har det varit svårt att uppdatera driftinformationen då våra interna system också drabbats. Dessutom har HEMABs jourtelefon varit nedringd vilket inneburit att man inte kommit i kontakt med oss.

Vi kommer se över våra rutiner och säkerställa att vi bland annat har backup-lösningar i vår egna internetförsörjning, säger Tomas Styf. Självklart ska vi se till att hålla våra kunder informerade om aktuell status vid den här typen av driftstörning så här finns det utrymme för förbättringar.

Jag har full förståelse över den frustration elavbrotten inneburit för våra kunder och jag beklagar de eventuella problem det kan ha orsakat. Vi fortsätter arbetet nu under söndagen med att säkerställa full funktionalitet.

Kontakt

Tomas Styf, tf chef AO Elnät, 070-190 51 50, tomas.styf@hemab.se