Tillgång på platser – en laddad fråga

Tillgången på laddplatser för elbilar i Sverige och Västernorrland har skildrats i en serie inslag i SVT den senaste tiden och sammantaget kan konstateras att det byggs alldeles för få laddplatser i förhållande till antalet fordon som beräknas säljas, både i vår region och nationellt.

Tar man del av riksmedia så ser man stora utmaningar med tillgång till publika laddplatser, säger Peyman Vahedi, utvecklingschef HEMAB. I det här fallet har inte tillgången kunnat möta efterfrågan i den takt vare sig konsumenter eller för den del klimatomställningen ställer krav på vilket riskerar försena insatserna.

Härnösand klarar målen

I en rapport som nyhetssajten Newsworthy sammanställt sticker dock Härnösand ut i positiv bemärkelse. Rapporten anger att det totalt finns 77 publika laddpunkter i Härnösand och 364 registrerade laddbara fordon. Det betyder att det går fem bilar per laddpunkt där rikssnittet ligger på 14.

EU-kommissionen föreslår att det bör finnas en laddkapacitet på 1 kW per elbil och 0,67 kW per laddhybrid i varje land. I Härnösand är det samlade laddbehovet 272 kW men kapaciteten är hela 1 659 kW vilket innebär att vi klarar det målet med 510%.

Utöver EU finns andra, mer ambitiösa mål som intresseorganisationer satt upp, bland annat Bil Sweden och Chargeup Europe. Även dessa mål klaras med råge i Härnösand.

– Detta är bevis på en tidig och offensiv satsning i Härnösand som varit lyckad, säger Peyman Vahedi. Vi vet att behovet av fler publika laddplatser kommer öka även i Härnösand men idag är tillgången god vilket gör att det finns ett försprång i den utbyggnad som behöver göras även hos oss i framtiden.

En elektrifiering av den tyngre trafiken är också en nyckel till att minska de skadliga utsläppen.

– Här tittar vi, tillsammans med de intressenter som är aktuella, på vad vi skulle kunna göra i frågan, säger Peyman. Det är i dagsläget för tidigt att ge detaljerad bild av kommande satsningar men vi på HEMAB är i högsta grad på bollen tillsammans med starka aktörer på internationella marknaden.

Fler fossilfria alternativ

Utöver de publika laddplatserna finns även möjlighet att tanka biogas i Härnösand vilket också bidrar på ett positivt sätt till målen om minskade koldioxidutsläpp.

– I den klimatsituation vi befinner oss i behöver de fossilfria alternativen komplettera varandra vilket görs på ett tydligt sätt i Härnösand, säger Peyman Vahedi. I en orolig omvärld är det en stor styrka att vi har ett egenproducerat, lokalt drivmedel, helt utan kopplingar till omstridd olja och gas som vi kan förse härnösandsborna med. Det är både hållbart och tryggt!

Läs mer:

Länet saknar 113 laddstolpar för att uppfylla EU-målet (SVT Västernorrland) Länk till annan webbplats.

Branschens krav: En ny laddstolpe var tjugonde minut (SVT) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Peyman Vahedi, Utvecklingschef, peyman.vahedi@hemab.se