Teknikbussen – inspiration för unga tjejer

Tjejer i årskurs åtta fick en digital rundvandring i Kraftvärmeverket och inspirerande berättande av drifttekniker Maria ”Mia” Wallenman på HEMAB. Handelskammarens projekt Teknikbussen gjorde i veckan ett besök i Härnösand.

Marlene Hälldal är projektkoordinator för Handelskammaren i Örnsköldsvik:

- Det har varit fantastiskt roligt att få samarbeta med HEMAB i genomförandet av en digital Teknikbuss för tjejer i årskurs åtta i Härnösand, säger Marlene Hälldal på Handelskammaren. Engagemanget har varit stort från start till slut och förebilden de här tjejerna har fått i form av Maria Wallenman kunde inte varit bättre.

Frågan om deltagande har ställts till alla klass i åtta i Härnösand. Den här gången var det tjejer från årskurs åtta på Kastellskolan som deltog.

Årets digitala Teknikbuss bestod av två delar

Den digitala Teknikbussen var uppdelat i två delar; en digital rundvandring i Kraftvärmeverket med frågor från eleverna till Mia i realtid. Den andra delen bestod av Youtube-klipp på ingenjörer i arbete, för att på så vis ge en bild av bredden av ingenjörsyrken.

- Jag tror att upplägget som tagits fram för årets Teknikbuss och vår digitala medverkan blev mycket uppskattad, säger Andreas Einarsson på HEMAB. Nu är det bara att hoppas att andra skolor hakar på upplägget nästa år när bussen kör igen. Och att vi på HEMAB i Härnösand får chansen att medverka igen.

Studiebesökets avslutande del var ett quiz i samband med filmklippen så att tjejerna fick vara delaktiga även i det momentet.

- Vi tror att dagen var uppskattad, åtminstone verkar det så när vi tittar på de betyg och skriftliga uttryck tjejerna gav efteråt i utvärderingen, säger Hälldal.

Tjejerna om den Digitala Teknikbussen på HEMAB i Härnösand

”Intressant och bra för framtiden”

”Bra o lärorikt”

”Jag tyckte det var ganska intressant men det var synd att vi inte kunde åka till HEMAB”

”Jag tyckte det var roligt att få lära sig mer om teknikbranschen och jag har ändrat mig lite i jobbsynvinkel. Nu kan jag faktiskt tänka mig någon slags teknisk inriktning på gymnasiet:))”

”Jag tycker den är bra och man får absolut lärdom av det ni pratade om.”

”Jag tyckte det var roligt och intressant att få lära sig mer om vad teknik innebär.”

”Jag tycker de var bra och intressant lite långt kanske men annars bra raster”

”Eftersom jag inte är så intresserad av teknik i sin helhet så tyckte jag inte att det var så roligt men annars var det bra gjort. :)”

”Roligt”

”Bra att få veta vad andra människor tycker och tänker”

”Jag tycker det var bra, bra att man kunde fråga anonymt”

Fakta om Teknikbussen

Teknikbussen ingår i Arbetsmarknadskunskap och är en viktig del av det framtida kompetensförsörjningsarbetet som Handelskammaren arbetar med. Teknikbussen vänder sig till tjejer i årskurs 8, detta eftersom många tjejer inte ser teknikbranschen som attraktiv och avfärdar den utan att egentligen veta vad branschen har att erbjuda eller vilka jobb som finns.

Många tror att teknik bara handlar om matematik, att det är för svårt eller att det enbart är något för killar. Fördomar som Handelskammaren och dess partners kan och vill förändra. Därför är Teknikbussen en viktig satsning som på lång sikt kan öka antalet tjejer som vill jobba inom tekniska yrken.

Teknikbussen ska visa unga tjejer de möjligheter som finns i en spännande framtidsbransch.

Kontakt

Andreas Einarsson, Strateg kommunikation och marknad, 070-657 75 26, andreas.einarsson@hemab.se

Marlene Hälldal, Projektkoordinator/ Kommunikatör, 076-308 80 80, marlene.halldal@midchamber.se

Två tjejer i Teams miljö på en laptopskärm.

Maria "Mia" Wallenman (till vänster) deltog med live-berättande till förinspelad rundvandring i alla Kraftvärmeverkets delar. Projektledning stod Marlene Hälldal (till höger) för och tjejerna i årskurs åtta som dagen riktade sig till tyckte att dagen blev mycket lyckad och intressant.