Tacksamhet med en uppmaning

Vi på HEMAB vill börja med att rikta ett stort tack till alla er som väljer att lämna ris, sly och avverkningsrester på bränsleplanen nedanför kraftvärmeverket. De senaste dagarna har flisningen av materialet varit i full gång och era bidrag hjälper till att värma Härnösand.

-Det har varit otroligt mycket avlämningar den senaste tiden, vi trodde att vi skulle kunna ta hand om materialet snabbare än vad som har varit möjligt. Därför har bränsleplanen varit avstängd de senaste dygnet, förklarar Adam Johansson, driftingenjör på Fjärrvärmen.

Käppar i hjulet

Vid bränsleplanen nedanför kraftvärmeverket finns två skyltar med information om vad för sorts material som får lämnas på platsen. Men trots den tydliga informationen har en del förbjudet material avlämnats. När informationen kringgås och material som inte går att förbränna hittas på bränsleplanen väcks en viss uppgivenhet hos personalen.

-Syftet med bränsleplanen är för allmänheten att lämna ris och sly för att vi sedan ska kunna använda det till uppvärmning. Men när vi flisar materialet och det visar sig att det finns både metall och stenar i det så går flismaskinen sönder. Detta leder till höga reparationskostnader och längre avstängning av bränsleplanen, förklarar Johansson.

Vid vilken temperatur brinner en sten?

När temperaturen ute sjunker och du bestämmer dig för att tända vedspisen, vad sträcker du dig då efter för material? Att lägga in sten, metall och jord i din vedspis skulle förmodligen aldrig falla dig in, det gör det inte för oss heller. Det material som lämnas på bränsleplanen flisas och förbränns, den ånga som genereras används för att värma det vatten som vi använder när vi duschar, diskar och tvättar våra händer. Men för att det ska vara möjligt att flisa materialet så måste vi samarbeta.

Vad gör vi nu?

I fortsättningen önskar vi att det material som lämnas på bränsleplanen överensstämmer med de regler och riktlinjer som satts upp. Läs den information som tillhandahålls på platsen och lämna enbart de material som ombeds. Skulle det uppstå tveksamheter kring vad som får lämnas på bränsleplanen så hör ni av er till oss på HEMAB på 0611- 55 75 00.

Bränsleplanen kommer att vara avstängd för flisning tisdag och onsdag v29.

Tack på förhand.

Kontakt

Adam Johansson, Driftingengör Fjärrvärmen HEMAB, 072-450 75 42, adam.johansson@hemab.se

Kranen lyfter upp ris och sly för att lämna i flismaskinen, i detta skede går det inte att urskilja om det finns metall eller dylikt bland materialet. Foto:Emilia Edmark

Metall brinner inte så bra, dessutom förstör det flismaskinen.

En liten del av den stora rishögen som finns nedanför kraftvärmeverket. Foto: Emilia Edmark