Styrd borrning istället för grävning

Nya elkablar förläggs just nu mellan Murberget och hamnområdet under bland annat järnvägen, en sträcka av 101 meter. Istället för att gräva med öppna schakt används modern borrteknik.

Först borras ett långt hål, därefter dras tomma rör tillbaka i hålet, rör som sedan nyttjas för att dra nya elkablar i.

- Det är svårt och tidskrävande med tillstånd och planering att gräva i miljöer vid banvallen, säger Magnus Eriksson Entreprenadchef Elnät på HEMAB. Då är det idealiskt att kunna använda tekniken med ett rörligt styrbart borrhuvud.

Styrud heter företaget som utvecklat och förfinat tekniken med styrd borrning.

- Vi på HEMAB nyttjar tekniken för att passera känslig infrastruktur och känsliga miljöer vid exempelvis vattendrag och våtmarker, säger Eriksson.

Varför borras och dras dessa rör under järnvägen just nu?

Projektet syftar till att bygga nya elkablar som ersätter gamla uttjänta kablar. Projektet innehåller förutom borrningen även schakt i respektive ände. Själva borrningen sker mellan Norra Ringvägen och Varvsallén, en sträcka på 101 meter.

- Projektet handlar om att bygga nya högspänningskablar mellan Theodor Hellmans väg och Varvsallén. Målet är att bli klar i höst, säger Eriksson.

Titta gärna på filmen nedan för att se hur det går till med styrd borrning vid Varvsallén.

Kontakt

Magnus Eriksson, Entreprenadchef Elnät, 070-188 50 77, magnus.eriksson@hemab.se