Studenter från Skogskandidatprogrammet gästade oss

Ett studiebesök på Kraftvärmeverket stod på agendan.

Erika Östlund och Elin Nordlund läser båda det första året vid Linnéuniversitetet i Växjös distansutbildning "Skogskandidatprogrammet" och idag utgjordes skoldagen av ett studiebesök. Under handledning av Adam Johansson fick Erika och Elin lära sig mer om energiprocessen. Detta är ett led i den kurs som har med biomassaproduktion som de läser nu.

Efter den här utbildningen kan man exempelvis jobba som skogsförvaltare, säger Erika Östlund som ursprungligen kommer från Kramfors. Utbildningen är tre år och den går att plussa på med ytterligare två om man har intresse av att bli jägmästare.

Elin Nordlund, Öviks-tjej i botten, fyller i:

– Vi började utbildningen i höstas men har redan hunnit vara på studiebesök i både Skåne och Mora innan vi nu får chansen att besöka HEMAB. Skogsfrågorna är både spännande och komplexa och studiebesöken ger en bra förståelse för de olika verksamheterna.

HEMAB arbetar aktivt med skolsamverkan på flera olika nivåer varav den här typen av studiebesök är ett exempel. Det handlar bland annat om att locka potentiellt välutbildad arbetskraft till oss själva men också marknadsföra de branscher vi verkar i, i stort.

 

Adam, Elin och Erika vid en massa trästockar.

Adam Johansson, Elin Nordlund och Erika Östlund kisade ikapp under den rundvandring som genomfördes idag på Kraftvärmeverket.