Sprickbildning orsakade troligen vattenläckan på Mellanholmen

Den större vattenläckan på Mellanholmen under tisdagen lokaliserades snabbt. Tack vare att två ventiler kunde stängas i läckans närhet så kunde de flesta av våra kunder snabbt få tillbaka vattnet.

Läckaget orsakades troligen av en längsgående sprickbildning i det 250 mm rör som ledningen utgörs av.

- Troligen har det blivit en mindre spricka som vuxit sig större med tiden och till slut har en tryckstöt förmodligen gjort att ledningen brustit, säger Emil Vestling, Rörnätstekniker på HEMAB. Den här ledningen är från 1956 så den har ju legat i backen ett tag, konstaterar han.

Lång slangdragning ger vatten

Endast ett hus på Mellanholmen berörs nu av läckan och med lång slangdragning från en närliggande brandpost har även detta kunnat förses med vatten. Förhoppningen är att läckan ska kunna lagas innan helgen.

- Förutsatt att de reservdelar vi behöver dyker upp under morgondagen, som har utlovats, så räknar vi med att kunna fixa det här på bara nån dag, konstaterar Fredrik Estman, Rörnätsansvarig på HEMAB.

Kontakt

Fredrik Estman, Rörnätsansvarig Vatten, 072 - 248 08 13, fredrik.estman@hemab.se

Emil Vestling och Fredrik Estman visar hålet i den 64 år gamla ledningen på Mellanholmen.

Läckan kunde snabbt lokaliseras och den trasiga ledningsdelen avlägsnas. En buske växte rakt ovanför platsen för läckan, men denna placerades prydligt vid sidan av hålet och kommer att planteras tillbaka när läckan är lagad.

Lång slangdragning från en vattenpost gör att alla hushåll för närvarande har vatten