Spillvattenledning i Nattviken lagas med hjälp av dykare

Vi har av allmänheten blivit uppmärksammade på ett misstänkt läckage på en ledning i Nattviken utanför residenset.

Efter att ha filmat med undervattenskamera i området har läckaget bekräftats.

Vi kan med kameran under vattnet se att vi har en skada på ledningen men vår inkommande flödesmätning i reningsverket indikerar inte på onormalt låga nivåer, säger Irene Hedlund, Affärsansvarig Cirkulära affärer. Det gör att vi bedömer läckaget som relativt litet.

Reparation med hjälp av dykare

Nu startar arbetet med att laga skadan vilket givetvis försvåras av att arbetet behöver ske under vattenytan.

Det här är inget arbete vi kan utföra själva utan vi behöver ta hjälp av extern part med dykare, säger Hedlund. Det i kombination med att vi behöver beställa material gör att vi räknar med att vara klara med våra åtgärder under vecka 42.

En avskärmande gardin har beställts som kommer användas vid arbetet, för att isolera det berörda området så att inte eventuella föroreningar och partiklar sprids ut. Själva skadan kommer sedan lagas med hjälp av ett svep, det vill säga ett skyddande ytterhölje på befintlig ledning.

Det är så man lagar den här typen av skador, säger Irene Hedlund. Den här ledningen är från 1975 och ska normat hålla längre, men det har visat sig att plastledningar från den här tiden har haft bristande kvalitet. Vi har besiktat hela ledningen och det är vid det aktuella området skadan finns – i övrigt är ledningen i gott skick.

Platsen avspärrad under lagningsarbetet

För att säkerställa hur eventuell miljöpåverkan ser ut kommer provtagning av vattnet genomföras. Fram till dess att reparationen av ledningen är utförd rekommenderas det inte att man badar i området kring residenset. Vid arbetet kan lukt uppstå och vattnet kan komma att grumlas ytterligare i det aktuella området.

Vi beräknar att arbetet med att laga läckan kan påbörjas måndag vecka 40 och kommer pågå cirka tre veckor framåt. Under lagningsarbetet kommer platsen av säkerhetsskäl var avspärrad för båttrafik.

Kontakt

Irene Hedlund, Affärsansvarig Cirkulära affärer, 076-796 72 99, irene.hedlund@hemab.se

UW Tech är de som kommer utföra lagningen av ledningen