S.O.S. för en hållbar framtid

Ett bredare samarbete samt bättre logistik och hantering av material är två av de saker som Therese Rahm och Kerstin Eriksson vill uppnå med sitt projekt Ställ Om Slöjd, eller S.O.S. som de kallar det. Målet är att ge fler skolor bättre förutsättningar att återbruka mera i slöjdsalarna.

Vi har tidigare berättat om slöjdlärarna Therese Rahm och Kerstin Eriksson, ToK-slöjd på Brännaskolan, som brinner för att använda återbrukat material på sina lektioner. De är nu inne på tredje året då de aktivt arbetar med att skapa kreativa och nytänkande processer kring hur återbrukat material kan användas mer i undervisningen.

- Vi har länge jobbat för att fler ska se fördelarna med att arbeta med återbrukat material och det finns både ett engagemang och ett intresse i slöjdlärarkåren för detta, vilket är jätteroligt, säger Therese Rahm.

Sedan de påbörjade sitt korståg för ökat återbruk har de belönats med flera priser för sitt arbete och sedan i höstas är de anställda av arbetslivsförvaltningen en dag i veckan för att arbeta med Ställ Om Slöjd. En utmaning är att få till logistiken att få ut material till alla skolor i Härnösands kommun.

- Vi vill koppla ihop olika organisationer i kommunen för att samarbeta kring logistikfrågan. Det här är inte enbart en insats för miljön, det bidrar även till social hållbarhet genom att skapa arbetstillfällen med att sortera, tvätta, såga och köra ut material till skolorna, berättar Kerstin.

HEMAB samlar in material

HEMAB samlar redan in material till återbruksslöjd på Härnösands kretsloppspark. Det nya för vår del är att skapa en mer permanent insamling samt förädling och förvaring av materialet innan det skickas ut till skolorna.

Cathrine Edholm är den som styr upp samarbetet mellan HEMAB och S.O.S.

- Genom att utveckla konceptet med insamling på kretsloppsparken gör vi det lättare att sortera upp materialet från början och därmed också skapa en enklare logistik kring det, förklarar Cathrine som jobbar som Återvinningsstrateg på HEMAB. Vi vill vara med och skapa förutsättningar för att fler ska ha möjlighet att använda återbrukat material. Det går helt i linje med det hållbarhetstänk vi har på HEMAB.

Therese och Kerstin tycker samarbetet med HEMAB har funkat bra och att de har fått god support kring insamlingsfrågan.

- Vi fick in bra material, men det behövs mer och även sortering av materialet. Därför är det utökade samarbetet med HEMAB och Arbetslivsförvaltningen verkligen en viktig del för att komma till nästa nivå, konstaterar Therese och Kerstin håller med:- Vi behöver få till en mer stationär insamling för att skala upp och vi behöver även få till en hantering av de textilier som kommer in. Där har vi stora förhoppningar på att kunna nyttja Kommunens tvätteri. Vi har hur som helst absolut kommit ett steg längre i processen.

Tydligare i nya läroplanen för grundskolan

Den nya läroplanen för grundskolan, LGR 22, lyfter hållbar utveckling som en viktig del av undervisningen och pedagogiken, vilket Therese och Kerstin ser som väldigt positivt.

- Det här skapar ett helt nytt mindset – hur jobbar vi långsiktigt hållbart? Det här är inget som vi entusiaster ska ägna oss åt på fritiden för att det ska fungera, utan det måste till en hållbar lösning, säger Therese. Eleverna tycker det är toppen med återbruk, så förutsättningarna finns verkligen att jobba mer med det.

Nu är tanken att skala upp S.O.S. så att fler engagerar sig och bidrar med sin kunskap och tid.

- Vi måste göra det här tillsammans. Med eleverna och alla lärare. Med ett mer långsiktigt tänk kan vi inventera vad det finns för uppgifter i slöjden, vilka material som behövs och även matcha material som kommer in till återbruket med uppgifterna i slöjdsalen så att vi jobbar mer flexibelt, menar Kerstin. Mera återbrukat material gör också att vi kan hushålla med pengarna och göra andra prioriteringar, och det är ju bra för både plånbok och miljö.

Läs gärna vår tidigare nyhet om Therese och Kerstins återbruksslöjd här.

Kontakt

Cathrine Edholm, Återvinningsstrateg, cathrine.edholm@hemab.se

ToKslöjd vann cykeln i Härnösands kommuns friskvårdsutmaning; HittaUt.

Återbrukstidningsställ gjorda av ett köksbord, sängribbor och bortglömda löpare.