Solens strålar börjar värma – låt ditt hus dra nytta av det!

Vi vill påminna om möjligheten att teckna dig för solvärme hos oss.

Sedan årsskiftet har HEMAB erbjudit våra fjärrvärmekunder att välja solvärme som en del av sin fjärrvärmeleverans. Inledningsvis skedde detta med en begränsning om 5 MWh men nu är det fritt fram att få så mycket solvärme man vill.

Vi har valt att tillföra solvärme i vår produktportfölj eftersom det är en oändlig energikälla som vi ser som en del av lösningen på framtida energi- och uppvärmningsbehov, säger Anders Lundgren, Projektingenjör på HEMAB. Nu hoppas vi på en stegrad efterfrågan så vi kan utveckla verksamheten.

Priset för solvärme får du genom att utgå från ordinarie pris i din prislista för småhus, flerbostadshus, markvärme eller spetsvärme. Kostnaden blir ditt ordinarie energipris + 25 öre/kWh.

Med solvärme blir våra kunders leverans av fjärrvärme fortfarande enkel, bekväm men också än mer klimatsmart, säger Anders Lundgren. Teckna dig för en riktig framtidsprodukt du också!

Fakta om solvärme

Solfångare, eller solpaneler, är värmeproducenter medan solceller producerar el. Solvärme är ett samlingsnamn för den teknik som omvandlar solens strålningsenergi till värme.

Det finns en viss solinstrålning per kvadratmeter och solfångare är väldigt effektiva att ta tillvara solens energi och använda den till uppvärmning.

Sverige har stor outnyttjad potential för solvärme. Stora delar av landet har lika goda förutsättningar som till exempel norra Tyskland.

Läs mer om solvärme på vår webbsida www.hemab.se/fjarrvarme/solvarme Länk till annan webbplats. och kontakta gärna vår Kundservice om du har några frågor.

Kontakt

Anders Lundgren, Projektingenjör, 072-229 39 55, anders.lundgren@hemab.se