Snöoväder i Västernorrland

SMHI har utfärdat klass 3 varning för Västernorrland måndag ikväll 11 januari och natten mot tisdag. På HEMAB är vi rustade med personal och material för att arbeta med felavhjälpning om det blir aktuellt.

När det utfärdas en varning av det här slaget går vi upp i beredskap på HEMAB, för att säkerställa att våra kunder inte drabbas av leveransavbrott. Vår vädersäkringsprojekt har i hög grad bidragit till minskat antal avbrott till följd av väderhändelser, men om det vill sig tillräckligt illa vet vi sedan tidigare att åtgärder trots allt kan bli nödvändiga.

- Vi har säkerställt att våra skotrar och sexhjulingar är ”fit for fight” och vi har även förstärkt med ytterligare en eldriftledare i beredskap. Vi stärker även upp med ett montörslag i beredskap, säger Tomas Styf, t.f. Affärsområdeschef på Elnät.

Kraftiga vindbyar

När Ivar slog till mot Västernorrland 2013 var det en stormvarning som gick ut. Även nu är det en klass 3-varning som går ut, även om det inte verkar bli riktigt lika illa denna gång. Men enligt SMHI kommer det blåsa kuling (omkring 20 m/sek) i byarna och man varnar för stora trafikproblem.

- Mitt i natten under pågående oväder kan det vara olämpligt för vår personal att befinna sig utmed elledningsgator och arbeta, säger Styf. I varje enskilt fall och situation görs en bedömning, vilket innebär att vi ibland behöver vänta ut stormen för att kunna åtgärda ett enskilt fel. Dessa bedömningar görs löpande av arbetsledande personal under pågående störning.

Information på webben

I händelse av elavbrott och andra störningar i våra verksamheter kommer driftinformation och nyheter att publiceras på vår webbsida.

- Det kan verka konstigt att vi arbetar med webbsidan som verktyg om elen försvinner, men då många människor nyttjar mobiltelefoner för att nå Internet så fungerar tjänsten förvånansvärt bra så länge mobiltelefonnäten är i drift, säger Fredrik Olsson, Chef Kommunikation och marknad på HEMAB.

För dig som vill hålla dig uppdaterad med aktuellt läge under pågående störning rekommenderar vi att prenumerera på vår driftinformation via webbsidan: www.hemab.se/driftinformation.

Lämpliga förberedelser

Det finns många tips och råd att ta till inför och under ett strömavbrott. Du kan läsa om några av dem på vår webbsida: www.hemab.se/tipsstromavbrott Länk till annan webbplats.

Du hittar tips från Energimyndigheten här: www.energimyndigheten.se/elavbrott/ Länk till annan webbplats.

Och du kan även hitta information om krissituationer på www.krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Tomas Styf, T.f. Affärsområdeschef Elnät, 0611-55 75 76, tomas.styf@hemab.se

Fredrik Olsson, Chef Kommunikation och marknad, 0730-89 30 69