Slöjdmaterial efterlyses!

Återbruk är något vi gillar på HEMAB och därför samlar vi nu in träskivor, hyllor, stolar, bord, spjälsängar som eleverna på Brännaskolan i Härnösand ska få glädje av på slöjdlektionerna. Initiativet kom från slöjdlärarna Therese och Kerstin på Brännaskolan.

Varför köpa dyrt, nytt material när det går att återbruka och spara på både pengar och naturens resurser? Så tänkte Therese Rahm och Kerstin Eriksson, slöjdlärare på Brännaskolan, när de kontaktade HEMAB angående att använda återbruksmaterial på slöjdlektionerna.

- Kerstin pratade med mig om det här redan under våren och sedan har jag, Kerstin och Therese pratat fram och tillbaka om hur vi skulle kunna bidra i det och nu är vi framme vid en lösning. Vi börjar i liten skala och hoppas och tror att fler kan bli intresserade av det här, säger Irene Hedlund, Affärsområdeschef på Återvinningen.

Till en början kommer vi under vecka 7 samla in trämaterial i form av stolar, spjälsängar, bänkskivor - you name it, som går att återbruka i slöjdsalen. Materialet samlas in i anslutning till Återbruket. Platsen kommer vara uppmärkt med Återbruk till slöjd.

Rundstavar, träskivor och annat skoj emottages gärna

Att köpa träslöjdsmaterial från södra Sverige med allt vad det innebär med transporter och annan miljöpåverkan när det går att återbruka lokalt material som redan är producerat en gång, tycker både Therese och Irene är självklart.

- Det finns så mycket material där ute som är så roligt att jobba med, konstaterar Therese. I framtiden är detta ett måste, att tillvarata de resurser som finns, återanvända och återbruka för att slippa köpa nytt och på så sätt minska vårt avfall.

- Vi ska bidra till ett hållbart Härnösand och arbeta för åtgärder som är positiva för miljö och klimat. Då är det klart att vi tycker det här är en strålande idé, som vi hoppas att fler skolor ska kunna få glädje av framöver, konstaterar Irene Hedlund.

Therese Rahm håller med:

- På slöjden på Brännaskolan tänker vi mycket på detta, återbruktrappan. Att i första hand återbruka och i absolut sista hand köpa nytt. Vi har inte tagit upp det för alla skolor ännu utan tänker att det är enklast att börja i mindre skala och med ett material för att se hur det går. I framtiden tror jag alla kommuner kommer måsta jobba på detta sätt, i de material som går och är lämpligt,konstaterar hon.

Mer material till fler ger lägre kostnader och bättre miljö

Till en början kommer materialet som samlas in på Kretsloppsparken gå till Brännaskolan, men om det blir lyckat och mycket material samlas in så finns det en önskan att fler ska kunna ta del av materialet.

Therese fortsätter:

- Att skala upp det här projektet är ju drömmen! Att det material slöjden på alla skolor behöver kan hämtas på återvinningscentralen och vi inte behöver köpa nytt med allt vad de innebär. Det vore toppen på alla sätt. Det är så kul att det här projektet blir av, avslutar Therese.

Therese Rahm i gul tröja håller upp en gul skylt där det står 12 Hållbar konsumtion och produktion. Ett av de globala hållbarhetsmålen.

Att arbeta hållbart och göra ett mindre klimatavtryck tycker Threrese Rahm borde vara självklart