Skyddsstoppet hävt och arbetet återupptas

Imorse klockan 08.00 hävde Arbetsmiljöverket det skyddsstopp som lades för elmontörerna.

Det var på måndagsmorgonen som huvudskyddsombudet lade ett skyddsstop enligt arbetsmiljölagen 6 kap. § 7. Då arbetsgivaren inte delade bedömningen om omedelbar och allvarlig risk för liv och hälsa kontaktades Arbetsmiljöverket som nu hävt skyddsstoppet eftersom man där delar arbetsgivarens uppfattning.

Det innebär att elmontörerna kunde återgå i tjänst med tidigare arbetsuppgifter vid klockan 08.00.

- I de möten vi hade under gårdagen tillsammans med huvudskyddsombudet och den facklige företrädaren har konkreta åtgärder för en förbättrad arbetsmiljö framkommit vilket är väldigt positivt, säger Lena af Geijerstam Unger, VD. Vi ser nu en vilja att hitta lösningar på de frågor man upplever som ett problem vilket gör att vi kan börja åtgärda dem.

Den konkretiserade problembilden handlar bland annat om att det efterfrågas ett betydligt mer handfast arbetsledning än vad arbetsgivaren kunnat förutse, ett behov av att bli sedd i vardagen och en tydlighet i vilken närvaro som förväntas av chefer och arbetsledare.

- Vi kommer under dagen och morgondagen hålla individuella samtal med samtliga elmontörer för att säkerställa att man får det stöd man behöver, säger Lena. Det handlar dels om att fånga det egna måendet men också att säkerställa att det inte finns någon risk för att man utsätter sig själv eller sin omgivning för riskfyllda situationer. Ingen medarbetare på HEMAB ska må dåligt på arbetsplatsen och därför gör vi nu det vi kan för att i samförstånd hitta bra och snabba lösningar.

Kontakt

Fredrik Olsson, chef Kund och marknad, 073-089 30 69, fredrik.olsson@hemab.se