Så underhåller vi våra ledningsgator

Röjning kring elledningar är ett snårigt ämne som vi låter elkonsulten Bertil hugga tag i och stolpa upp

HEMAB har ett väldigt välskött och driftsäkert elnät jämfört med resten av branschen. Det menar Bertil Andersson från Kraftkonsult - en rutinerad elkonsult som sedan februari i år har förstärkt vår elnätsavdelning.

- Jag har aldrig sett något liknande. Elnätet är i världsklass, säger han och syftar dels på HEMABs stora arbete med att gräva ner och vädersäkra ledningar senaste årtiondena.

Men en annan viktig faktor är röjningsarbetet av ledningsgatorna. Det är inte ovanligt att vi får in frågor kring detta ämne så vi bad Bertil reda ut begreppen i vår FAQ om HEMABs elnät:

Frågor och svar om röjning av ledningsgator

Kontakt

Anders Svanholm, 072-203 68 13, anders.svanholm@hemab.se

Konsulten Bertil Andersson är imponerad av HEMABs elnät