Saneringsarbetet fortsätter

Till följd av läckaget vid Kraftvärmerverket fortsätter saneringsarbetet, både maskinellt och med arbetskraft.

Saneringsarbetet har pågått under dagen och väntas också fortsätta under både kvällen och natten. HEMAB har bistått med sugbilar och kommer fortsätta göra det så länge Räddningstjänst finner att det är en verkningsfull åtgärd.

Utöver det har medarbetare från HEMAB och kommunens resursgrupp kallats in för att manuellt med hinkar och spadar sanera den del på Skeppsbro-sidan där sugbilar inte kommer åt.

Räddningstjänst och Kustbevakning arbetar fortfarande med att länsa av och på så sätt samla in dieseloljan för att den ska gå att ta upp. Det finns i nuläget ingen sluttid på det arbetet.

Kontakt

Fredrik Olsson, chef Kommunikation och marknad, 073-089 30 69, fredrik.olsson@hemab.se

Räddningstjänsten och Kustbevakningen har placerat ut länsar vid ett flertal platser för att förhindra spridningen av dieseloljan.