Samlad chefsgrupp för analys och konkreta åtgärder

Under tisdagen och onsdagen träffades HEMABs chefsgrupp för konferens med måndagens presentation av arbetsmiljöutredningen i fokus.

Tidigare i veckan presenterade Origo Group den externa arbetsmiljöutredning som beställts i samverkan med skyddsorganisationen på HEMAB. Den visade bland annat på brister i förtroende och på ett dåligt fungerande samtalsklimat och informationsflöde.

Med anledning av detta kallades chefer, både ur ledningsgrupp och första linjen, till en konferens för att titta på svaren, resonera kring vad de betyder, utvärdera ledarskapet och framförallt ta fram ytterligare konkreta åtgärder där vi också kan återta frågorna tillbaka till organisationen.

- Det är tydligt att det råder en stor samsyn och ett kollektivt ansvarstagande i chefsgruppen, säger Anders Karlsson, produktionschef. Att bygga förtroende ligger inte på en persons bord utan det är ett gemensamt arbete där vi samtliga chefer, tillsammans med våra medarbetare, behöver prata om vilken arbetsplats vi ska ha och hur vi ska uppträda på arbetsplatsen. Vi måste få ta tillbaka frågan till oss chefer eftersom det faktiskt är vi som har mandatet att leda och utveckla verksamheten.

Sedan en kort tid tillbaka är de chefspositioner vi tidigare haft vakanta nu tillsatta vilket gör att det finns bättre förutsättningar att föra de dialoger som behöver föras, tillsammans med personalen.

- Jag är övertygad om att vi kommer att identifiera de utvecklingsområden som döljer sig bakom de uttalanden vi har fått ta del av i rapporten, säger Peyman Vahedi, utvecklingschef. Med rätt bemanning på chefsposterna ser vi att det finns ett robust stöd för de förändringar som behöver ske och att vi kommer att hitta rätt väg framåt.

Konkret så kommer arbetet med påbörjade åtgärder fortsätta och ytterligare åtgärder tas fram tillsammans med medarbetarna som sätts i en handlingsplan.

Kontakt

Lena af Geijerstam Unger, VD, 070-388 47 02, lena.afgeijerstamunger@hemab.se

Chefsgruppen från vänster: Peyman Vahedi - utvecklingschef, Håkan Anshammar - transportchef, Jonas Nyberg - chef affärsservice, Jens Albonius - chef digital utveckling, Marcus Håll - chef teknisk utveckling, Lena af Geijerstam Unger - VD, Marcus Tärnvik - affärsansvarig Energi, Anders Svanholm - chef fastighet och anläggning, Åke Gavelin - biträdande produktionschef, Irene Hedlund - affärsansvarig Cirkulära affärer, Jonas Jacobsson - driftchef, Susanne Salander Jansson - servicechef, Fredrik Olsson - chef Kund och marknad, Anders Karlsson - produktionschef.